« 1Moj 3:14 1 Księga Mojżeszowa 3:15 1Moj 3:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA ustawię nieprzyjaźń miedzy tobą a miedzy żoną, a płodem twym a płodem jej, a onać stros❬ko❭ce i setrze głowę twoję, a ty będziesz nieprzyjaciel stopam jej”.
2.WUJEK.1923Położę nieprzyjaźń między tobą, a między niewiastą: i między nasieniem twem, a nasieniem jéj: ona zetrze głowę twoję, a ty czyhać będziesz na piętę jéj.
3.GDAŃSKA.1881Nieprzyjaźń też położę między tobą i niewiastą, i między nasieniem twoim, i między nasieniem jej; to potrze tobie głowę, a ty mu potrzesz piętę.
4.GDAŃSKA.2017I wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę.
5.NEUFELD.1863A nienawiść sprawię między tobą a między kobietą, i między twojém nasieniem, a między jéj nasieniem, ono ci zgruchocze głowę, a ty je ukolesz w piętę.
6.CYLKOWA nienawiść wzniecę między tobą, a niewiastą, i między nasieniem twojém, a nasieniem jej; ono porazi ci głowę, a ty mu porazisz piętę!"
7.KRUSZYŃSKII położę nieprzyjaźń pomiędzy tobą i pomiędzy niewiastą, pomiędzy potomstwem twem i jej potomstwem; on zetrze głowę twoją, a ty będziesz czyhał na jego piętę".
8.MIESESWzniecę nienawiść pomiędzy tobą, a tą Kobietą, między potomstwem twojem, a potomstwem jej; ono ci będzie razić głowę, a ty je będziesz raził w piętę”.
9.TYSIĄCL.WYD5Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę.
10.BRYTYJKAI ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.
11.POZNAŃSKAI nieprzyjaźń wprowadzam między ciebie a niewiastę, pomiędzy twoje potomstwo a jej potomstwo. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.
12.WARSZ.PRASKAWprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty ugodzisz je w piętę.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także wzniecę nienawiść między tobą a niewiastą, oraz między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono porazi ci głowę, a ty mu porazisz piętę.
14.EIB.BIBLIA.2016Wzbudzę też nieprzyjaźń między tobą i między kobietą, między twoim potomstwem i między jej potomstwem - ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę.