« 1Moj 3:18 1 Księga Mojżeszowa 3:19 1Moj 3:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPW potu swego oblicza będziesz sobie chleba dobywać, aliż się w ziemię nawrocisz, z jejżeś to uczynion, bo proch jeś a w proch się obrocisz”.
2.WUJEK.1923W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się wrócisz do ziemie, z któréjeś wzięty; boś jest proch, i w proch się obrócisz.
3.GDAŃSKA.1881W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się nawrócisz do ziemi, gdyżeś z niej wzięty; boś proch, i w proch się obrócisz.
4.GDAŃSKA.2017W pocie czoła będziesz spożywał chleb, aż wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty. Bo jesteś prochem i w proch się obrócisz.
5.NEUFELD.1863W pocie oblicza swego będziesz pożywał chléb, aż powrócisz do ziemi, bo z niéj wziętym zostałeś, albowiem prochem jesteś i do prochu wrócisz.
6.CYLKOWW pocie oblicza twego będziesz pożywał chleb, aż powrócisz do ziemi, bo z niej wziętym jesteś; bo prochem ty, i w proch się obrócisz!"
7.KRUSZYŃSKIW pocie oblicza swego będziesz chleb spożywał, dopóki nie powrócisz do ziemi, ponieważ z niej jesteś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz".
8.MIESESi w pocie oblicza twego będziesz chleb spożywał do czasu powrotu twojego do ziemi, albowiem z niej zostałeś wzięty, bo ty z prochu jesteś i ty do prochu wrócisz.
9.TYSIĄCL.WYD5W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!
10.BRYTYJKAW pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.
11.POZNAŃSKAW pocie czoła będziesz chleb swój spożywał, dopóki nie wrócisz do ziemi, gdyż z niej wzięty zostałeś. Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.
12.WARSZ.PRASKAW pocie czoła będziesz się mozolił, aby zdobyć pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Z prochu bowiem jesteś i w proch się przemienisz.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W pocie twojego oblicza będziesz spożywał chleb, aż powrócisz do ziemi, gdyż jesteś z niej wziętym; bowiem ty jesteś prochem, więc w proch się obrócisz.
14.EIB.BIBLIA.2016W pocie czoła będziesz jadł chleb, aż powrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty - bo jesteś prochem i obrócisz się w proch.