« 1Moj 3:19 1 Księga Mojżeszowa 3:20 1Moj 3:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOpięć zdział Adam jimię swej żenie Jewa, przeto aby mać była wszego stworzenia człowieczego.
2.WUJEK.1923I nazwał Adam imię żony swéj Hewa, iż ona była matką wszech żywiących.
3.GDAŃSKA.1881I nazwał Adam imię żony swej Ewa, iż ona była matką wszystkich żywiących.
4.GDAŃSKA.2017I Adam nadał swojej żonie imię Ewa, bo ona była matką wszystkich żyjących.
5.NEUFELD.1863I nazwał człowiek imię żony swéj: Chawah, gdyż ona stała się matką wszelkiego żyjącego.
6.CYLKOWI nazwał Adam imię żony swojej: Chawa, gdyż ona stała się matką wszystkich żyjących.
7.KRUSZYŃSKII nazwał Adam żonę swoją imieniem Ewa, ponieważ ona to stała się matką wszystkich żyjących.
8.MIESESAdam nazwał żonę swoją Ewą [Chawwa), ponieważ ona pramatką wszystkiego, co żyje [Chaj].
9.TYSIĄCL.WYD5Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.
10.BRYTYJKAI nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących.
11.POZNAŃSKAI mężczyzna dał żonie imię Chawwa, gdyż miała być matką wszystkich żyjących.
12.WARSZ.PRASKAMężczyzna nadał swojej żonie imię Ewa, ponieważ stała się matką wszystkiego, co żyje.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Adam nazwał imię swej żony Chawa, gdyż ona się stała matką wszystkich żyjących.
14.EIB.BIBLIA.2016Potem człowiek nadał swej żonie imię Ewa, gdyż ona stała się matką wszystkich żyjących.