« 3Moj 13:59 3 Księga Mojżeszowa 14:1 3Moj 14:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I mówił Pan do Mojżesza, rzekąc:
2.GDAŃSKA.1881Potem rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017Potem PAN powiedział do Mojżesza:
4.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do Mojżesza tak:
5.KRUSZYŃSKIPrzemówił Bóg do Mojżesza, głosząc:
6.MIESESWiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc:
7.TYSIĄCL.WYD5Następnie Pan powiedział do Mojżesza:
8.BRYTYJKAI przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:
9.POZNAŃSKAJahwe przemówił do Mojżesza:
10.WARSZ.PRASKAPrzemówił Jahwe do Mojżesza w te słowa:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem WIEKUISTY powiedział do Mojżesza:
12.EIB.BIBLIA.2016PAN przemówił do Mojżesza tymi słowy: