« 3Moj 14:11 3 Księga Mojżeszowa 14:12 3Moj 14:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Weźmie baranka i ofiaruje go za występek i kwartę oliwy: a ofiarowawszy wszystko przed Panem,
2.GDAŃSKA.1881Potem weźmie kapłan barana jednego, i będzie go ofiarował na ofiarę za występek, z oną miarką oliwy, i będzie to tam i sam obracał na ofiarę obracania przed obliczem Pańskiem.
3.GDAŃSKA.2017Potem kapłan weźmie jednego baranka i złoży go w ofierze za przewinienie wraz z logiem oliwy, i będzie to kołysał na ofiarę kołysania przed PANEM.
4.CYLKOWPoczém weźmie kapłan jedno jagnię, i przyniesie je na ofiarę pokutną wraz z logiem oliwy, i przedstawi je jako przedstawienie przed obliczem Wiekuistego;
5.KRUSZYŃSKIKapłan weźnie jednego baranka i złoży go na ofiarę wynagradzającą wraz z logiem oliwy; i będzie je podnosił, jako ofiara podnoszona przed Panem.
6.MIESESKapłan weźmie jedno jagnię i przyniesie je w ofierze, jako ofiarę pokutną, oraz log oliwy, i dokona niemi obrotu przed Wiekuistym.
7.TYSIĄCL.WYD5Potem kapłan weźmie jednego baranka i złoży go na ofiarę zadośćuczynienia razem z logiem oliwy, i wykona nimi gest kołysania przed Panem.
8.BRYTYJKAPotem kapłan weźmie jednego baranka i złoży go wraz z logiem oliwy jako ofiarę pokutną, i dokona nimi obrzędu potrząsania przed Panem.
9.POZNAŃSKANastępnie kapłan weźmie jednego baranka i złoży jako ofiarę zadośćuczynienia, wraz z logiem oliwy. Ofiaruje je, dokonując obrzędowego kołysania przed Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAKapłan weźmie jednego z dwóch baranków i złoży go na ofiarę zadośćuczynienia. Ofiaruje także log oliwy, dokonując następnie obrzędu kołysania przed Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem kapłan weźmie jedno jagnię i przyniesie je wraz z logiem oliwy na ofiarę pokutną, i przedstawi je jako przedstawienie przed obliczem WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016Następnie kapłan weźmie jednego baranka i złoży go w ofierze za przewinienie wraz z logiem oliwy - złoży je PANU w ofierze kołysanej.