« 3Moj 14:23 3 Księga Mojżeszowa 14:24 3Moj 14:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który wziąwszy baranka za grzech i kwartę oliwy, podniesie pospołu:
2.GDAŃSKA.1881Weźmie tedy kapłan baranka ofiary za występek, i miarkę oliwy; i będzie to obracał tam i sam kapłan na ofiarę obracania przed Panem.
3.GDAŃSKA.2017Kapłan weźmie baranka na ofiarę za przewinienie oraz log oliwy i kapłan będzie to kołysał na ofiarę kołysania przed PANEM.
4.CYLKOWI weźmie kapłan jagnię ofiary pokutnej, i log oliwy i przedstawi je kapłan jako przedstawienie przed Wiekuistym.
5.KRUSZYŃSKIKapłan weźnie baranka na ofiarę wynagradzającą, oraz log oliwy i będzie je kapłan podnosił przed Panem.
6.MIESESTu kapłan weźmie jagnię to ofiary pokutnej i log ten oliwy i kapłan dokona niemi obrotu przed Wiekuistym.
7.TYSIĄCL.WYD5Kapłan weźmie baranka zadośćuczynienia wraz z logiem oliwy i wykona nimi gest kołysania przed Panem.
8.BRYTYJKAKapłan weźmie jagnię ofiary pokutnej i log oliwy i wykona nimi obrzęd potrząsania przed Panem.
9.POZNAŃSKAKapłan weźmie baranka na zadośćuczynienie oraz log oliwy i ofiaruje je, dokonując obrzędu kołysania przed Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAKapłan weźmie baranka przeznaczonego na ofiarę zadośćuczynienia oraz jeden log oliwy i dokona obrzędu kołysania przed Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kapłan weźmie jagnię ofiary pokutnej oraz log oliwy i przedstawi je jako przedstawienie przed WIEKUISTYM.
12.EIB.BIBLIA.2016Wtedy kapłan weźmie baranka ofiary za przewinienie oraz log oliwy i złoży je PANU w ofierze kołysanej.