« 3Moj 14:33 3 Księga Mojżeszowa 14:34 3Moj 14:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Gdy wnidziecie do ziemie Chananejskiéj, którą ja wam dam w dzierżawę, jeźli będzie zarażenie trądu w domie:
2.GDAŃSKA.1881Gdy wnijdziecie do ziemi Chananejskiej, którą Ja wam dawam w osiadłość, a dopuściłbym zarazę trądu na który dom osiadłości waszej:
3.GDAŃSKA.2017Gdy wejdziecie do ziemi Kanaan, którą daję wam w posiadanie, a ja dopuszczę plagę trądu na jakimś domu z waszej posiadłości;
4.CYLKOW"Gdy wejdziecie do ziemi Kanaan, którą oddaję wam na władanie, - a dopuściłbym zarazę trądu na który dom w ziemi władania waszego;
5.KRUSZYŃSKI"Gdy wejdziecie do ziemi Kanaan, którą ja wam dałem w posiadanie, jeśli dopuszczę plagę trądu na dom waszego posiadania,
6.MIESES„Gdy wnijdziecie do Kraju Kanaanu, który Ja oddaję wam na dziedzictwo, a ześlę plagę trądu na dom w Kraju dziedzictwa waszego, –
7.TYSIĄCL.WYD5Kiedy wejdziecie do ziemi Kanaan, którą daję wam w posiadanie, i jeżeli pozwolę wystąpić pladze trądu na jakimś domu należącym do was,
8.BRYTYJKAGdy wejdziecie do ziemi kanaanejskiej, którą wam daję w posiadanie, a ześlę plagę trądu na jakiś dom w tej ziemi, którą posiądziecie,
9.POZNAŃSKA- Gdy już wejdziecie do ziemi Kanaan, którą oddaję wam w posiadanie, a Ja dopuszczę plagę trądu na jakimś domu w kraju należącym do was,
10.WARSZ.PRASKAKiedy wejdziecie do kraju kananejskiego, który wam daję w posiadanie, a Ja dotknę plagą trądu jeden z tych domów, do których będziecie mieli wejść,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy wejdziecie do ziemi Kanaan, którą wam daję we władanie, a dopuszczę zarazę trądu na któryś dom w ziemi waszego władania,
12.EIB.BIBLIA.2016Gdy wejdziecie do ziemi Kanaan, którą Ja daję wam w posiadanie, a ześlę zarazę na jakiś dom w tej ziemi, która stanie się waszą własnością,