« 3Moj 14:35 3 Księga Mojżeszowa 14:36 3Moj 14:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A on przykaże, aby wszystko wynieśli z domu pierwéj, niźliby wszedł do niego i oglądał, jeźli jest trędowaty: aby się nie splugawiły wszystkie rzeczy, które są w domu: a potem wnidzie, aby oglądał trąd domu.
2.GDAŃSKA.1881Rozkaże tedy kapłan wyprzątnąć dom pierwej niż sam wnijdzie, aby oglądał zarazę onę, iżby się nic nie splugawiło, coby było w domu, a potem kapłan wnijdzie, aby oglądał on dom.
3.GDAŃSKA.2017Wówczas kapłan każe opróżnić dom, zanim sam wejdzie, aby obejrzeć tę plagę, żeby się nie zanieczyściło to wszystko, co jest w domu. Potem kapłan wejdzie, aby obejrzeć ten dom.
4.CYLKOWRozkaże tedy kapłan wyprzątnąć dom, zanim wejdzie sam, aby obejrzeć zarazę, ażeby nie zanieczyściło się wszystko, co w domu; poczém wejdzie kapłan, aby obejrzeć dom.
5.KRUSZYŃSKIKapłan, zanim wejdzie zbadać plagę, rozkaże, aby opuścili dom, iżby ci, co są w domu, nie stali się nieczyszymi, dopiero potem wejdzie kapłan dla zbadania domu.
6.MIESESNa to niech kapłan poleci, ażeby wypróżnili dom, zanim kapłan wnijdzie dla oglądania plagi tej, iżby nie stawało się nieczystem wszystko, co jest w tym domu. Potem wejdzie kapłan oglądać dom ten,
7.TYSIĄCL.WYD5Wówczas kapłan wyda rozkaz opróżnienia domu przedtem, zanim kapłan przyjdzie obejrzeć plagę, aby wszystko, co jest w domu, nie stało się nieczyste. Dopiero potem kapłan przyjdzie, aby obejrzeć dom.
8.BRYTYJKAWtedy nakaże kapłan, by opróżnili dom, zanim przyjdzie obejrzeć tę plagę, aby nie stało się nieczyste wszystko, co jest w tym domu. Dopiero potem przyjdzie kapłan obejrzeć ten dom.
9.POZNAŃSKAWtedy kapłan rozkaże opróżnić dom, zanim sam pójdzie obejrzeć tę zarazę, aby to wszystko, co jest w domu, nie zostało zanieczyszczone. Dopiero potem kapłan pójdzie obejrzeć dom.
10.WARSZ.PRASKAKapłan, zanim przystąpi do zbadania owych śladów, każe opróżnić cały dom, żeby nic z tego, co jest wewnątrz, nie stało się nieczyste. Potem wejdzie, żeby zbadać cały dom.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kapłan zanim sam wejdzie, aby obejrzeć zarazę rozkaże wysprzątać dom, aby się nie zanieczyściło wszystko, co jest w domu; a potem wejdzie, aby obejrzeć dom.
12.EIB.BIBLIA.2016Wtedy kapłan, zanim pójdzie obejrzeć, co się stało, każe opróżnić cały dom, tak by nie musiał wszystkiego, co jest w tym domu, uznawać za nieczyste.