« 3Moj 14:44 3 Księga Mojżeszowa 14:45 3Moj 14:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który wnet rozwalą, a kamienie jego i drzewo, i wszystek proch wyrzucą przed miasto na miejsce nieczyste.
2.GDAŃSKA.1881Zatem rozwalą on dom, kamienie jego, i drzewo jego i wszystko wapno domu onego, a wyniosą precz za miasto na miejsce nieczyste.
3.GDAŃSKA.2017Potem zburzy ten dom, jego kamienie, jego drewno i cały tynk tego domu, i wyniesie poza miasto na miejsce nieczyste.
4.CYLKOWI rozwalą dom ten, kamienie jego, i drzewo jego i wszystek tynk domu tego, a wyniosą po za miasto, na miejsce nieczyste.
5.KRUSZYŃSKITen dom będzie zburzony i kamienie jego, drzewo, wszystek gruz tego domu, będzie wywieziony poza miasto na miejsce nieczyste.
6.MIESESNiech się rozwali dom ten: kamienie jego, drzewo jego, oraz wszystek domu tynk, i wyniesie poza obręb miasta na nieczyste miejsce.
7.TYSIĄCL.WYD5W takim wypadku dom będzie rozebrany, jego kamienie, drewno, cała zaprawa wyniesione będą za miasto, na miejsce nieczyste.
8.BRYTYJKADom ten należy zburzyć, kamienie z niego i drewno oraz cały tynk tego domu wynieść poza miasto na miejsce nieczyste.
9.POZNAŃSKAWówczas dom trzeba zburzyć, a jego kamienie, drzewo i cały tynk wyrzucić poza miasto na miejsce nieczyste.
10.WARSZ.PRASKANależy go zburzyć, niszcząc kamienie, drewno i zaprawę murarską i wszystko to wywieźć poza osiedle, na miejsce nieczyste.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem rozwalą ten dom, jego kamienie, jego drzewo i cały tynk tego domu, oraz wyniosą poza miasto, na nieczyste miejsce.
12.EIB.BIBLIA.2016Po takim stwierdzeniu dom trzeba będzie zburzyć, a jego kamienie, belki oraz tynk wynieść na zewnątrz miasta, na miejsce nieczyste.