« 2Moj 15:21 2 Księga Mojżeszowa 15:22 2Moj 15:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy pojąwszy Mojżesz Izrahela z Morza Czyrwonego i weszli są z nim na puszczę Sur, i szli są trzy dni po puszczy a nie naleźli są wody.
2.WUJEK.1923A Mojżesz wywiódł Izraela z morza Czerwonego, i wyszli w puszczą Sur: i szli przez trzy dni po puszczy, a nie najdowali wody.
3.GDAŃSKA.1881Potem ruszył Mojżesz Izraela od morza czerwonego, i weszli w puszczą Sur; a idąc trzy dni przez puszczą, nie znaleźli wody.
4.GDAŃSKA.2017Potem Mojżesz poprowadził Izraela znad Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Szli trzy dni przez pustynię i nie znaleźli wody.
5.CYLKOWI powiódł Mojżesz Israelitów od morza Sitowego; i wyszli do pustyni Szur, i szli trzy dni w pustyni, a nie znaleźli wody.
6.KRUSZYŃSKIMojżesz wyruszył z Izraelem od morza Czerwonego i weszli na pustynię Szur, a idąc przez pustynię przez trzy dni, nie znaleźli wody.
7.MIESESMojżesz powiódł [Synów] Izraela od Morza Sitowego i oni odeszli ku pustyni Szur; w pustyni tej szli trzy dnie, a nie znaleźli wody.
8.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz polecił Izraelitom wyruszyć od Morza Czerwonego, i szli w kierunku pustyni Szur. Szli trzy dni przez pustynię, a nie znaleźli wody.
9.BRYTYJKAPotem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali trzy dni po pustyni, a nie znaleźli wody.
10.POZNAŃSKAMojżesz wyprowadził Izraela znad Morzą Czerwonego i powiódł na pustynię Szur. Przez tę pustynię szli trzy dni, a nie znaleźli wody.
11.WARSZ.PRASKAMojżesz kazał Izraelitom wyruszyć znad Morza Czerwonego. Wyszedłszy tedy w stronę pustyni Szur, wędrowali przez trzy dni, nigdzie nie znajdując wody.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Mojżesz poprowadził Israelitów z dala od morza Sitowia, więc weszli do pustyni Szur i szli przez pustynię trzy dni, lecz nie znaleźli wody.
13.EIB.BIBLIA.2016Następnie Mojżesz poprowadził Izraela znad brzegów Morza Czerwonego na pustynię Szur. Przemierzali pustynię trzy dni, a nie znaleźli wody.