« 2Moj 15:24 2 Księga Mojżeszowa 15:25 2Moj 15:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA on wołał ku Panu, jenże ukazał jemu drzewo, kto❬re❭ gdy wpuścił w wody, w słotkość sie obrociły. Tu jest jemu ustawił przykazania i sądy a tu jego pokusił
2.WUJEK.1923A on zawołał do Pana, który ukazał mu drewno: które gdy włożył do wód, odmieniły się w słodkość. Tam ustawił mu przykazania i sądy, i tam go kusił.
3.GDAŃSKA.1881I wołał (Mojżesz) do Pana; a ukazał mu Pan drzewo, które gdy wrzucił do wód, stały się słodkie wody. Tam mu ustawił prawa i sądy, i tam go kusił;
4.GDAŃSKA.2017I Mojżesz wołał do PANA, a PAN wskazał mu drzewo, które on wrzucił do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dla nich ustawę i prawo i tam ich wystawił na próbę;
5.CYLKOWI zawołał do Wiekuistego, i wskazał mu Wiekuisty drzewo; i wrzucił je do wody, i osłodziła się woda. Tam ustanowił dlań ustawy i prawa, i tam doświadczył go.
6.KRUSZYŃSKIMojżesz wołał do Boga i Bóg ukazał mu drzewo; wrzucił je do wód i wody stały się słodkie. Tam nadał Bóg ludowi ustawę i prawo i tam go doświadczał.
7.MIESESNato on zawołał do Wiekuistego, i Wiekuisty wskazał mu drzewo, które on wrzucił do wody, a woda stała się słodką. Tam ustanowił On dlań przepisy i prawa i tam doświadczył go
8.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drewno. Wrzucił on je do wody, i wody stały się słodkie. Tam Pan ustanowił dla niego prawa i rozporządzenia i tam go doświadczał.
9.BRYTYJKAMojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo; i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dlań przepisy i prawo i tam go doświadczył,
10.POZNAŃSKAOn więc wołał do Jahwe, a Jahwe ukazał mu jakieś drzewo; skoro [je] wrzucił do wody, stała się słodka. Tam to dał mu nakaz i prawo, i tam też go doświadczył,
11.WARSZ.PRASKAZwrócił się przeto [Mojżesz] do Jahwe, a Jahwe pokazał mu kawałek drewna. Gdy wrzucił to drewno do wody, woda stała się słodka. Tam przekazał Bóg ludowi prawo i różne zarządzenia, tam też wystawił go na próbę,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc zawołał do WIEKUISTEGO, a WIEKUISTY wskazał mu drzewo. Zatem je wrzucił do wody, i woda się osłodziła. Tam ustanowił dla niego ustawy, sądy oraz tam go doświadczył.
13.EIB.BIBLIA.2016Mojżesz udał się z tym do PANA, a PAN skierował jego uwagę na pewne drzewo. Gdy Mojżesz wrzucił je do wody, woda stała się słodka. Tam Bóg nadał ludowi ustawy i prawa, tam też go doświadczył.