« 2Moj 15:3 2 Księga Mojżeszowa 15:4 2Moj 15:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(4b) woz faraonow i wojskę jego wrzucił jest w morze. (5a) Wybrana książęta jego potonęły są w Morzu Czyrwionem,
2.ZOFII.UWSP.IJPwozy faraonowy i wojska jego wrzucił jest w morze. Zwolena książęta jego stonęły są w Morzu Czyrwonem,
3.PS.PUŁAWSKI(4b) woz faraonow i wojskę jego wrzucił w morze. (5a) Wybrana książęta jego potonęły w Morzu Czyrwonem,
4.WUJEK.1923Wozy Pharaonowe, i wojsko jego wrzucił w morze: celniejsze książęta jego potonęły w Czerwonem morzu.
5.GDAŃSKA.1881Wozy Faraonowe i wojsko jego wrzucił w morze, a wybrani wodzowie jego potopieni są w morzu czerwonem.
6.GDAŃSKA.2017Rydwany faraona i jego wojsko wrzucił w morze, a jego wyborni wodzowie zostali potopieni w Morzu Czerwonym.
7.CYLKOWWozy Faraona i wojska jego wrzucił w morze; a wybór trójzapaśników jego pogrążony w morzu Sitowém!
8.KRUSZYŃSKIZrzucił do morza wozy faraona i wojsko jego; wyborni wodzowie jego są pogrążeni w morzu Czerwonem.
9.MIESESPowozy Faraona i wojsko jego zestrzelił w morze, a dobór dowódców, jego potopił się w Morzu Sitowia.
10.TYSIĄCL.WYD5Rzucił w morze rydwany faraona i jego wojsko. Wyborowi jego wodzowie zginęli w Morzu Czerwonym.
11.BRYTYJKARydwany faraona i jego wojsko wrzucił w morze, A wybrani jego wojownicy zostali pogrążeni w Morzu Czerwonym.
12.POZNAŃSKAWozy faraona i wojsko jego wrzucił w morze,Wojownicy wyborowi pogrążyli się w Morzu Czerwonym.
13.WARSZ.PRASKARydwany i całą potęgę faraona pogrążył w morzu, jego najdzielniejszych wojowników wygubił w Morzu Czerwonym.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wozy faraona i jego wojska wrzucił w morze, i najlepsi jego trójzapaśnicy zostali pogrążeni w morzu Sitowia.
15.EIB.BIBLIA.2016Wrzucił do morza rydwany faraona razem z jego wojskiem, jego najlepsi wodzowie zginęli zatopieni w Morzu Czerwonym.