« Iza 6:13 Księga Izajasza 7:1 Iza 7:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stało się za dni Achaz, syna Joathan, syna Ozyasza, króla Judzkiego, przyciągnął Rasyn, król Syryjski, i Phaceasz, syn Romeliasza, król Izraelski, do Jeruzalem, aby walczyli przeciwko niemu, i nie mogli go zwalczyć.
2.GDAŃSKA.1881I stało się za dni Achaza, syna Joatamowego, syna Uzyjasza, króla Judzkiego, że przyciągnął Rasyn, król Syryjski, i Facejasz, syn Romelijasza, króla Izraelskiego, pod Jeruzalem, aby walczył przeciw niemu: ale go nie mógł dobyć.
3.GDAŃSKA.2017Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla Judy, wyruszył Resin, król Syrii, wraz z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią walczyć, lecz nie mógł jej zdobyć.
4.CYLKOWI stało się za czasów Achaza, syna Jothama, syna Uzyi, króla Jehudy, wyruszył Recyn, król Aramu, i Pekach syn Remalji, król Israela do Jeruszalaim, aby walczyć przeciw niemu, ale nie mógł go zwalczyć.
5.TYSIĄCL.WYD5Za czasów Achaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla Judy, wyruszył Resin, król Aramu, z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, przeciw Jerozolimie, aby z nią toczyć wojnę, ale nie mógł jej zdobyć.
6.BRYTYJKAZa czasów Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla judzkiego, wyruszył Resyn, król aramejski, z Pekachem, synem Remaliasza, królem izraelskim, przeciwko Jeruzalemówi, aby z nim walczyć, lecz nie mógł go zdobyć.
7.POZNAŃSKADziało się to za dni króla Judy, Achaza, syna Jotama a wnuka Ozjasza. Król Aramu, Recin, wraz z królem Izraela, Pekachem, synem Remaijahu, wyruszył przeciw Jerozolimie, aby ją podbić. (Nie mógł jej jednak zdobyć).
8.WARSZ.PRASKAZa czasów Achaza, syna Jotama, syna Ozjasza, króla judzkiego, Resin, król Aramu – razem z Pekachem, synem Remaliasza, królem izraelskim wyruszył na Jerozolimę. Zaczął ją oblegać, lecz nie mógł jej zdobyć.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A za czasów Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla Judy, stało się, że wyruszył Recyn, król Aramu i Pekach, syn Remaliasza, król Israela do Jeruszalaim, aby walczyć przeciwko niemu, ale go nie mógł zwalczyć.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZa panowania Achaza, syna Jotama, syna Uzjasza, króla judzkiego, wyruszył Resin, król Aramu, wraz z Pekachem, synem Remaliasza, królem Izraela, na wojnę przeciw Jerozolimie; nie mógł jej jednak zdobyć.