« Iza 7:9 Księga Izajasza 7:10 Iza 7:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I przydał Pan mówić do Achaz, rzekąc:
2.GDAŃSKA.1881Nadto jeszcze rzekł Pan do Achaza, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017Ponadto PAN powiedział do Achaza:
4.CYLKOWI rzekł Wiekuisty dalej do Achaza, mówiąc:
5.TYSIĄCL.WYD5I znowu Pan przemówił do Achaza tymi słowami:
6.BRYTYJKAI znowu rzekł Pan do Achaza tak:
7.POZNAŃSKAI dalej tak mówił Jahwe do Achaza:
8.WARSZ.PRASKAI znów zwrócił się Pan do Achaza i powiedział:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I WIEKUISTY dalej powiedział do Achaza, mówiąc:
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPonadto PAN powiedział do Achaza: