« Iza 7:12 Księga Izajasza 7:13 Iza 7:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł: Słuchajcież tedy, domie Dawidów! Aza wam na tem mało, że się uprzykrzacie ludziom, iż się téż uprzykrzacie Bogu mojemu?
2.GDAŃSKA.1881A prorok rzekł: Słuchaj teraz, domie Dawidowy! Małoż się wam zda, uprzykrzać się ludziom, że się uprzykrzacie i Bogu mojemu?
3.GDAŃSKA.2017A on powiedział: Posłuchaj teraz, domu Dawida! Czy mało wam naprzykrzać się ludziom, że naprzykrzacie się także mojemu Bogu?
4.CYLKOWWtedy rzekł: Słuchajże domu Dawida! Małoż wam nużyć ludzi, że nużyć chcecie i Boga mojego?
5.TYSIĄCL.WYD5Wtedy rzekł [Izajasz]: Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu?
6.BRYTYJKAWtedy Izajasz rzekł: Słuchajcie, domu Dawidowy! Czy mało wam tego, że nużycie ludzi, to jeszcze mojego Boga nużycie?
7.POZNAŃSKAWtedy rzekł [Izajasz]: - Słuchajże przeto, Domu Dawidowy! Czyż mało wam, że przykrymi jesteście dla ludzi, że jeszcze i dla Boga mego chcecie być przykrymi?
8.WARSZ.PRASKAWtedy rzekł do niego [Izajasz]: Posłuchajże tedy, domu Dawida: Czy nie wystarcza wam to, że udręczyliście ludzi? Czy chcecie niepokoić także i mojego Boga?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy prorok powiedział: Słuchaj domu Dawida! Mało, że nużycie ludzi, to chcecie także nużyć mojego Boga?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Izajasz oświadczył: Słuchajcie, domu Dawida: Czy mało wam, że uprzykrzacie się ludziom? Musicie uprzykrzać się też Bogu?