« Iza 7:15 Księga Izajasza 7:16 Iza 7:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo pierwéj niż będzie umiało dziecię odrzucić złe i obrać dobre, będzie opuszczona ziemia, którą się ty brzydzisz dla dwu królów jéj.
2.GDAŃSKA.1881Owszem, pierwej niż będzie umiało to dziecię odrzucać złe i obierać dobre, ziemia, którą się ty brzydzisz, opuszczona będzie od dwóch królów swoich.
3.GDAŃSKA.2017Zanim bowiem to dziecko będzie umiało odrzucać zło i wybierać dobro, ziemia, którą się brzydzisz, zostanie opuszczona przez dwóch swoich królów.
4.CYLKOWAle zanim potrafi to chłopię gardzić złém, a wybierać dobre, opuszczoną będzie ziemia, której dwu królów się lękasz.
5.TYSIĄCL.WYD5Bo zanim Chłopiec będzie umiał odrzucać zło i wybierać dobro, zostanie opuszczona kraina, której dwóch królów ty się uląkłeś.
6.BRYTYJKAGdyż zanim chłopiec nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre, kraj, przed którego obu królami drżysz, będzie spustoszony.
7.POZNAŃSKAAlbowiem zanim chłopiec osiągnie wiek rozeznania zła i dobra, spustoszona będzie ziemia, której dwóch królów ty się lękasz.
8.WARSZ.PRASKAJak długo dziecko nie zacznie odrzucać zła a wybierać dobra, tak długo będzie pustoszona cała kraina, której dwu królów tak bardzo się lękasz.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale zanim ten chłopiec potrafi gardzić złem, a wybierać szlachetne – ziemia, której dwóch królów się obawiasz, będzie opuszczona.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBo zanim chłopiec nauczy się odrzucać zło, a wybierać dobro, ziemie, przed których obu królami drżysz, zostaną spustoszone.