« Iza 7:16 Księga Izajasza 7:17 Iza 7:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przywiedzie Pan na cię i na lud twój i na dom ojca twego dni, jakie nie przychodziły ode dni odstąpienia Ephraim od Judy z królem Assyryjskim.
2.GDAŃSKA.1881Ale na cię Pan przywiedzie i na lud twój, i na dom ojca twego, dni, jakich nie było ode dnia, którego odstąpił Efraim od Judy, a to przez króla Assyryjskiego.
3.GDAŃSKA.2017PAN sprowadzi na ciebie, na twój lud i na dom twego ojca dni, jakich nie było od dnia, w którym Efraim odstąpił od Judy – za sprawą króla Asyrii.
4.CYLKOWWszakże przywiedzie Wiekuisty na ciebie i na naród twój, i na dom ojca twojego dni, jakich nie było od dnia odstąpienia Efraima od Jehudy - króla Aszuru.
5.TYSIĄCL.WYD5Pan sprowadzi na ciebie i na twój lud, i na dom twego ojca czasy, jakich nie było od chwili odpadnięcia Efraima od Judy.
6.BRYTYJKAPan sprowadzi na ciebie i na twój lud, i na dom twojego ojca czasy, jakich nie było od dnia, gdy Efraim odpadł od Judy – przez króla Asyrii.
7.POZNAŃSKAJahwe dopuści, że przyjdą na ciebie, na lud twój i na dom twego ojca dni, jakich nie było od dnia odpadnięcia Efraima od Judy, ([sprowadzi na was] króla Asyrii).
8.WARSZ.PRASKANa ciebie zaś oraz na cały twój naród a także na dom twego ojca Pan ześle takie dni, jakich jeszcze nie było od czasu oddzielenia się Efraima od Judy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak WIEKUISTY przyprowadzi na ciebie, na twój naród i na dom twojego ojca, dni, jakich nie było od dnia odstąpienia od Judy Efraima i króla Aszuru.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN sprowadzi na ciebie i na twój lud oraz na dom twojego ojca dni, jakich nie było od czasów, gdy Efraim odpadł od Judy - sprowadzi króla Asyrii!