« Iza 7:2 Księga Izajasza 7:3 Iza 7:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Pan do Izajasza: Wynidź przeciw Achazowi ty i, który pozostał Jasub, syn twój, do końca rur sadzawki wyższéj na drodze do roli farbierzowéj.
2.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Pan do Izajasza: Wyjdź teraz przeciw Achazowi, ty, i Sear Jasub, syn twój, na koniec rur sadzawki wyższej, na drogę pola farbierzowego;
3.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN powiedział do Izajasza: Wyjdź teraz naprzeciw Achaza, ty i Szear-Jaszub, twój syn, na koniec kanału górnej sadzawki przy drodze pola folusznika;
4.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do Jeszaji: Wyjdziesz przeciw Achazowi, ty i Szeor Jaszub, syn twój, do przejścia wodociągu stawu górnego, na drogę ku polu foluszników.
5.TYSIĄCL.WYD5Pan zaś rzekł do Izajasza: Wyjdź naprzeciw Achaza, ty i twój syn, Szear-Jaszub, na koniec kanału Górnej Sadzawki, na drogę Pola Folusznika,
6.BRYTYJKAWtedy rzekł Pan do Izajasza: Wyjdź naprzeciw Achaza ze swoim synem Szeariaszubem na koniec kanału Górnego Stawu, na drogę Pola Foluszników,
7.POZNAŃSKAWtedy rzekł Jahwe do Izajasza: - Wyjdź naprzeciw Achaza wraz ze swym synem Szear-Jaszubem tam, gdzie kończy się kanał przy Górnej Sadzawce, na drogę [obok] Pola Farbiarza.
8.WARSZ.PRASKAWtedy powiedział Pan do Izajasza: Udaj się do Achaza, razem z twoim synem Szear – Jaszubem, na drugi koniec kanału Sadzawki Górnej na drogę wiodącą [przez] Pola Farbiarza.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY powiedział do Jezajasza: Wyjdziesz naprzeciw Achazowi, ty i twój syn Szeor Jaszub, do krańca wodociągu górnego stawu, na drogę ku polu foluszników,
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy PAN polecił Izajaszowi: Wyjdź Achazowi naprzeciw, ty i twój syn Szear-Jaszub. Spotkacie się przy końcu kanału Górnego Stawu, na trakcie wiodącym na Pole Pilśniarza.