« Gal 1:9 List do Galatów 1:10 Gal 1:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo teraz ludzie(li) namawiam, albo Boga? Albo szukam(li) ludziom ugadzać? Bo (lecz) jeślibych jeszcze ludziom ugadzał, Christusowem sługą nie byłbym.
2.WUJEK.1923Bo teraz przed ludźmili sprawę mam, czyli przed Bogiem? Czyli szukam, abym się ludziom podobał? Jeźlibych się jeszcze ludziom podobał, nie byłbych sługą Chrystusowym.
3.RAKOW.NTAbowiem teraz do ludziż namawiam czyli do Boga? abo szukamli ludziam się podobać? Abowiem jeślibych się jeszcze ludziam podobał, Christusowymbych sługą nie był.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem terazże do ludzi was namawiam, czyli do Boga? Albo szukamli, abym się podobał ludziom? Zaiste, jeźlibym się jeszcze ludziom chciał podobać, nie byłbym sługą Chrystusowym.
5.GDAŃSKA.2017Czy teraz bowiem chcę pozyskać ludzi, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa.
6.JACZEWSKIBo pomyślcie tylko: o jaką łaskę starać mi się należy: czy o łaskę u ludzi, czy o łaskę u Boga? Czy ja się staram o łaskę ludzką? Gdybym się tylko ludziom pragnął podobać, nie byłbym sługą Chrystusa.
7.SYMONBo teraz czy chcę ja jednać ludzi, czy Boga? Czy ludziom staram się podobać? Jeślibym chciał jeszcze ludziom się podobać, nie byłbym sługą Chrystusowym.
8.MARIAWICIBo czy ja teraz dla ludzi was przekonywam, czy dla Boga? Czy chcę się ludziom podobać? Zaiste, jeślibym się jeszcze ludziom podobał, nie byłbym sługą Chrystusowym.
9.DĄBR.WUL.1973Czyż bowiem teraz ludzi zjednywam, czy Boga? Czy staram się ludziom podobać? Jeślibym się jeszcze ludziom podobał, nie byłbym sługą Chrystusowym.
10.DĄBR.GR.1961Czyż bowiem teraz ludzi zjednywam, czy Boga? Czy staram się ludziom podobać? Gdybym się jeszcze ludziom chciał podobać, nie byłbym sługą Chrystusowym.
11.TYSIĄCL.WYD5A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa.
12.BRYTYJKAA teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym.
13.POZNAŃSKACzyż bowiem teraz ludziom chcę się przypodobać, czy Bogu? Czy szukam uznania wśród ludzi? Gdybym jeszcze teraz szukał uznania wśród ludzi, nie byłbym sługą Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKACzy oznacza to, że szukam uznania u ludzi? Nie, ja pragnę uznania tylko u Boga. Czy zależy mi na tym, by się przypodobać ludziom? Gdybym pragnął przypodobać się ludziom, z pewnością nie byłbym sługą Chrystusa.
15.KALETA[Czyż] teraz bowiem ludzi namawiam, czy Boga? Albo szukam, [abym] ludziom się_podobał? Jeśli jeszcze ludziom [chciałbym] się_podobać, Chrystusowym sługą nie byłbym.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż w tej chwili, ludzi zjednuję czy Boga? Czy pragnę przypodobać się ludziom? Bo jeśli jeszcze chcę się ludziom podobać, nie stałem się sługą Chrystusa.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy mówiąc tak, zamierzam zjednać sobie ludzi, czy Boga? Albo może chodzi mi o przypodobanie się ludziom? Gdybym nadal zabiegał o ludzkie względy, nie byłbym sługą Chrystusa.
18.TOR.PRZ.Albowiem, czy teraz ludzi chcę pozyskać, czy Boga? Albo czy ludziom staram się podobać? Bo jeślibym jeszcze ludziom chciał się podobać, nie byłbym sługą Chrystusa.