« Gal 1:11 List do Galatów 1:12 Gal 1:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo ani ja u człowiekam je wziął, anim nauczon, ale przez objawienie Jesusa Christa.
2.WUJEK.1923Bom jéj ja nie od człowieka wziął, anim się nauczył, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa.
3.RAKOW.NTBo anim ja jej od człowieka wziął, anim się nauczył; ale przez objawienie Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem ja anim jej wziął, anim się jej nauczył od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa.
5.GDAŃSKA.2017Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się jej od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa.
6.JACZEWSKInie od ludzi ja ją wziąłem, nie ludzie mi ją dali, ale objawił mi ją Jezus Chrystus.
7.SYMONbom ja jej nie wziął, ani się jej nauczył od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa.
8.MARIAWICIbom jej ja od człowieka nie wziął, anim się jej od człowieka nie nauczył, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa.
9.DĄBR.WUL.1973Bom jej nie otrzymał ani też nauczył się od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa.
10.DĄBR.GR.1961Bom jej nie otrzymał ani też nauczył się od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus.
12.BRYTYJKAAlbowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa.
13.POZNAŃSKABo ja sam nie otrzymałem jej od człowieka ani jej się nauczyłem, lecz mam ją dzięki objawieniu Jezusa Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKANie otrzymałem jej od nikogo z ludzi i nie przejąłem jej od nikogo spośród ludzi. Objawił mi ją sam Jezus Chrystus.
15.KALETAAni bowiem ja od człowieka wziąłem ją, ani się_nauczyłem, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż ani ja nie przyjąłem jej od człowieka, ani nie zostałem nauczony; ale otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNie przejąłem jej od człowieka ani nikt mnie jej nie nauczył. Mam ją dzięki objawieniu Jezusa Chrystusa.
18.TOR.PRZ.Ja bowiem ani jej nie wziąłem od człowieka, ani nie zostałem jej nauczony, ale mam ją przez objawienie Jezusa Chrystusa.