« Gal 1:13 List do Galatów 1:14 Gal 1:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rosłem w Judowstwie na mnogie rowienniki w rodzie mojem. Zbytnie miłośnikiem będąc ojcowskich moich ustaw.
2.WUJEK.1923I postępowałem w Żydowstwie nad wiele rówienników moich w narodzie moim, będąc większym miłośnikiem ustaw moich ojczystych.
3.RAKOW.NTI pomnażałem się w żydostwie nad wiele rówienników w narodzie moim, nader gorliwym będąc ku ojczystym moim ustawam.
4.GDAŃSKA.1881I postępowałem w Żydostwie nad wiele rówieśników moich w narodzie moim, będąc nader gorliwym miłośnikiem ustaw moich ojczystych.
5.GDAŃSKA.2017I wyprzedzałem w judaizmie wielu moich rówieśników z mojego narodu, będąc bardzo gorliwym zwolennikiem moich ojczystych tradycji.
6.JACZEWSKI- że w gorliwości o wypełnianie zakonu żydowskiego prześcignąłem spółczesnych sobie i z całą żarliwością broniłem podań ojców moich:
7.SYMONi że prześcigałem w żydostwie wielu rowienników moich w mym narodzie, jako żarliwy miłośnik ustaw moich ojczystych.
8.MARIAWICIi byłem zapamiętalszym w Judaizmie nad wielu rówienników moich w narodzie moim, będąc wielkim miłośnikiem moich podań ojczystych.
9.DĄBR.WUL.1973A prześcigałem w judaizmie wielu rówieśników moich w mym narodzie, takem żarliwie miłował moje ustawy ojczyste.
10.DĄBR.GR.1961A prześcigałem w judaizmie wielu rówieśników moich w mym narodzie, tak żarliwie miłowałem moje ustawy ojczyste.
11.TYSIĄCL.WYD5jak w żarliwości dla judaizmu przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków.
12.BRYTYJKAI że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw.
13.POZNAŃSKAże jako wyznawca judaizmu wszystkich moich rówieśników z mego narodu prześcignąłem nadzwyczajną gorliwością wobec ojczystych tradycji.
14.WARSZ.PRASKAo tym, jak w przestrzeganiu religijnych zwyczajów żydowskich prześcigałem wielu moich rówieśników, będąc zagorzałym obrońcą tradycji ojców.
15.KALETAI postępowałem w żydostwie nad wiele rówieśników w narodzie moim, nader gorliwym_miłośnikiem będąc ojczystych moich ustaw.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W judaizmie rozwijałem się więcej, niż wielu rówieśników spośród mojego pokolenia, będąc w większym stopniu zapaleńcem moich ojczystych przekazów.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJako wyznawca judaizmu robiłem większe postępy niż wielu innych z mojego pokolenia, bo gorliwiej przestrzegałem moich ojczystych tradycji.
18.TOR.PRZ.I robiłem postępy w judaizmie ponad wielu rówieśników z mojego pokolenia, będąc w większym stopniu od innych zapaleńcem względem moich ojczystych tradycji.