« Gal 1:15 List do Galatów 1:16 Gal 1:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Objawiać syna swego przez mię, abym go opowiedał między narody, wnet niedokładałem się ciała i krwie,
2.WUJEK.1923Aby objawił Syna swego we mnie, abych go przepowiadał między pogany, natychmiast nie przestawałem z ciałem i ze krwią,
3.RAKOW.NTObjawiać syna swego we mnie, abym go przepowiedał między pogany, wnetże nie dokładałem się ciała i krwie.
4.GDAŃSKA.1881Aby objawił Syna swego we mnie, abym go opowiadał między poganami, wnetże nie radziłem się ciała i krwi;
5.GDAŃSKA.2017Aby objawić swego Syna we mnie, abym głosił go wśród pogan, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi;
6.JACZEWSKIaby mi objawił Syna swego i przeznaczył mnie na opowiadacza Ewangelii jego pośród narodów; - to dopiero wówczas zerwałem wszelkie związki ciała i krwi,
7.SYMONaby objawił Syna swego we mnie, abym go opowiadał między pogany. Ani na chwilę nie radziłem się ciała i krwi:
8.MARIAWICIżeby objawił Syna Swego we mnie, abym Go opowiadał między poganami, od tej chwili już nie radziłem się ciała i krwi,
9.DĄBR.WUL.1973i abym głosił go między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi,
10.DĄBR.GR.1961bym głosił go między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi.
11.TYSIĄCL.WYD5aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi
12.BRYTYJKAŻeby objawić mi Syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi,
13.POZNAŃSKAmi objawić swego Syna, abym głosił Jego ewangelię poganom, wtedy nie kierowałem się już względami czysto ludzkimi
14.WARSZ.PRASKAKiedy zaś objawił mi Syna swego po to, bym opowiadał o Nim poganom, to nie szukałem u nikogo żadnej rady
15.KALETA[Aby] objawił Syna swego we mnie, abym opowiadał go między poganami, wnetże nie radziłem_się ciała i krwi;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aby objawić we mnie Jego Syna, bym go głosił wśród pogan wtedy nie radziłem się ciała wewnętrznego i krwi,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITżeby we mnie objawić swego Syna, abym głosił Go między poganami, nie radziłem się ciała ani krwi.
18.TOR.PRZ.Objawić we mnie swojego Syna, abym głosił dobrą nowinę o Nim między poganami, natychmiast, nie radziłem się ciała i krwi;