« Gal 1:17 List do Galatów 1:18 Gal 1:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Potym po trzech leciech znowu szedłem do Jeruzalema ujrzeć Piotra, i mieszkałem u niego dni piętnaście.
2.WUJEK.1923Zatem po trzech leciech poszedłem do Jeruzalem, abym oglądał Piotra: i zmieszkałem u niego piętnaście dni.
3.RAKOW.NTPotym po trzech lat wstąpiłem do Jerozolimy, abym się ujźrzał z Piotrem; i zmieszkałem u niego dni piętnaście.
4.GDAŃSKA.1881Potem po trzech latach wstąpiłem do Jeruzalemu, abym się ujrzał z Piotrem; i mieszkałem u niego piętnaście dni.
5.GDAŃSKA.2017Potem, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy, aby zobaczyć się z Piotrem, u którego przebywałem piętnaście dni.
6.JACZEWSKIdopiero po trzech latach przybyłem do Jerozolimy by się zobaczyć z Piotrem i przez piętnaście dni bawiłem u niego.
7.SYMONi dopiero po trzech latach poszedłem do Jerozolimy, by widzieć Piotra: i przemieszkałem u niego piętnaście dni:
8.MARIAWICIW trzy lata potem przyszedłem do Jeruzalem, abym widział Piotra; i mieszkałem u niego piętnaście dni.
9.DĄBR.WUL.1973Potem po trzech latach przybyłem do Jerozolimy, aby widzieć Piotra, i pozostałem u niego dni piętnaście.
10.DĄBR.GR.1961Potem, po trzech latach przybyłem do Jerozolimy, aby zobaczyć Kefasa, i pozostałem u niego dni piętnaście.
11.TYSIĄCL.WYD5Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy, aby poznać się z Kefasem, i zatrzymałem się u niego [tylko] piętnaście dni.
12.BRYTYJKAPotem, po trzech latach, poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem, i przebywałem u niego dni piętnaście;
13.POZNAŃSKAA po trzech latach udałem się do Jerozolimy, by poznać Kefasa. Pozostałem u niego przez piętnaście dni.
14.WARSZ.PRASKADopiero w trzy lata później znalazłem się w Jerozolimie, ażeby zobaczyć osobiście Kefasa, z którym pozostawałem zresztą [tylko] piętnaście dni.
15.KALETAPotem, po trzech latach, wróciłem_się do Jerozolimy, [aby] poznać Kefasa, i mieszkałem u niego dni piętnaście.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem, po trzech latach wszedłem do Jerozolimy, by poznać Piotra, oraz zatrzymałem się przy nim piętnaście dni.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie, po trzech latach, wybrałem się do Jerozolimy, żeby poznać Kefasa. Przebywałem u niego piętnaście dni.
18.TOR.PRZ.Następnie, po trzech latach wstąpiłem do Jerozolimy, żeby poznać Piotra; i pozostałem u niego piętnaście dni.