« Gal 1:18 List do Galatów 1:19 Gal 1:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Inego lepak (z) Apostołów niewidziałem, tylko Jakoba brata Pańskiego.
2.WUJEK.1923A inszego z Apostołów żadnegom nie widział, jedno Jakóba, brata Pańskiego.
3.RAKOW.NTA inszego z Apostołów niewidziałem, jedno Jakuba brata Pańskiego.
4.GDAŃSKA.1881A inszegom z Apostołów nie widział, oprócz Jakóba, brata Pańskiego.
5.GDAŃSKA.2017A spośród apostołów nie widziałem żadnego innego poza Jakubem, bratem Pana.
6.JACZEWSKIŻadnego innego Apostoła, z wyjątkiem tylko Jakóba brata Pańskiego, nie widziałem.
7.SYMONa z innych Apostołów żadnegom nie widział, prócz Jakóba, brata Pańskiego.
8.MARIAWICIA innego Apostoła żadnegom nie widział, oprócz Jakóba, brata Pańskiego.
9.DĄBR.WUL.1973A z innych Apostołów żadnego nie widziałem oprócz Jakuba, brata Pańskiego.
10.DĄBR.GR.1961A z innych Apostołów żadnego nie widziałem oprócz Jakuba, brata Pańskiego.
11.TYSIĄCL.WYD5Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego.
12.BRYTYJKAA innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata Pańskiego.
13.POZNAŃSKANikogo z apostołów poza Jakubem, bratem Pana, nie widziałem.
14.WARSZ.PRASKAZ innych apostołów, nie widziałem nikogo prócz Jakuba, brata Pana.
15.KALETAInnego zaś [z] apostołów nie widziałem, oprócz Jakóba, brata Pańskiego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz nie poznałem innego z apostołów, chyba że Jakóba, brata Pana.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do innych apostołów, nie widziałem żadnego poza Jakubem, bratem Pańskim.
18.TOR.PRZ.A innego z apostołów nie widziałem z wyjątkiem Jakuba, brata Pana.