« Gal 1:20 List do Galatów 1:21 Gal 1:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Potym przeszedłem do krajów Syryiskich, i Kilikijskich.
2.WUJEK.1923Potem przyszedłem do krajów Syryi i Cylicyi.
3.RAKOW.NTZatym przyszedłem do krain Syryey i Cilicyey.
4.GDAŃSKA.1881Zatemem przyszedł do krain Syryi i Cylicyi;
5.GDAŃSKA.2017Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji;
6.JACZEWSKIUdałem się następnie do Syryi i Cylicyi.
7.SYMONPotem przybyłem do krajów Syrji i Cylicji.
8.MARIAWICIPotem odszedłem do krain Syryi i Cylicyi.
9.DĄBR.WUL.1973Wreszcie przybyłem w strony Syrii i Cylicji.
10.DĄBR.GR.1961Wreszcie przybyłem w strony Syrii i Cylicji.
11.TYSIĄCL.WYD5Potem udałem się do krain Syrii i Cylicji.
12.BRYTYJKAPotem udałem się w okolice Syrii i Cylicji.
13.POZNAŃSKAPotem udałem się do Syrii i Cylicji.
14.WARSZ.PRASKAPotem udałem się do Syrii i Cylicji.
15.KALETAZatem przyszedłem do krain Syrii i Cylicji;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Następnie przyszedłem do okolic Syrii i Cylicji.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem udałem się w okolice Syrii i Cylicji.
18.TOR.PRZ.Potem poszedłem w okolice Syrii i Cylicji;