« Gal 1:22 List do Galatów 1:23 Gal 1:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz jedno że słyszeli, iż który prześladował nas niekiedy, teraz zwiastuje wiarę, którą niekiedy borzył.
2.WUJEK.1923Ale tylko usłyszeli byli, iż który prześladował nas niekiedy, teraz opowiada wiarę, którą przedtem burzył.
3.RAKOW.NTLecz tylko usłyszeli byli, iż on który prześladował nas niekiedy, teraz opowieda wiarę, którą niekiedy bórzył.
4.GDAŃSKA.1881(1:23a) Lecz tylko byli usłyszeli, iż ten, który prześladował nas niekiedy, teraz opowiada wiarę, którą przedtem burzył.
5.GDAŃSKA.2017Słyszeli tylko: ten, który kiedyś nas prześladował, teraz głosi wiarę, którą przedtem niszczył.
6.JACZEWSKIdowiedziały się że ten, kto je niegdyś prześladował, ogłasza teraz tę wiarę, której niegdyś był przeciwnikiem -
7.SYMONi tylko ze słuchu dowiedziano się tam, że ten, który przedtem prześladował nas, teraz opowiada wiarę, którą pierwej burzył:
8.MARIAWICIjedno tylko to słyszeli: Że ten który nas niegdyś prześladował, teraz opowiada wiarę, którą przedtem burzył,
9.DĄBR.WUL.1973Tylko ze słyszenia dowiedziano się, że ten, co przedtem nas prześladował, teraz głosi wiarę, którą niegdyś burzył.
10.DĄBR.GR.1961Tylko ze słyszenia dowiedziano się, że ten, co przedtem nas prześladował, teraz głosi wiarę, którą niegdyś burzył.
11.TYSIĄCL.WYD5Docierała do nich jedynie wieść: ten, co dawniej nas prześladował, teraz jako Dobrą Nowinę głosi wiarę, którą ongiś usiłował wytępić.
12.BRYTYJKAA tylko niektórzy słyszeli, że ten, który niegdyś nas prześladował, teraz szerzy wiarę, którą dawniej zwalczał,
13.POZNAŃSKASłyszały one tylko tyle: Dawny nasz prześladowca głosi teraz tę wiarę, którą niegdyś usiłował wytępić.
14.WARSZ.PRASKASłyszeli tylko, jak mówiono o mnie: ten, który nas kiedyś prześladował, obecnie głosi nam jako Dobrą Nowinę tę wiarę, którą do niedawna zwalczał.
15.KALETATylko zaś usłyszeli byli, że [ten, który] prześladował nas niekiedy, teraz opowiada wiarę, którą przedtem burzył.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(1:23a) lecz tylko zdarzali się tacy, którzy słyszeli, że ten, co niegdyś nas prześladował, teraz głosi wiarę, którą przedtem niszczył.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITLudzie słyszeli jedynie, że ten, który ich kiedyś prześladował, teraz głosi wiarę, którą wcześniej zwalczał -
18.TOR.PRZ.A oni jedynie słyszeli, że ten, który nas wcześniej prześladował, teraz głosi jako dobrą nowinę tę wiarę, którą wcześniej niszczył.