« Gal 1:3 List do Galatów 1:4 Gal 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który dał siebie samego za grzechy nasze, aby nas wyrwał od nastającego wieku złościwego, wedle woli Boga i ojca naszego,
2.WUJEK.1923Który samego siebie dał za grzechy nasze, aby nas wyrwał z teraźniejszego wieku złego wedle woléj Boga i Ojca naszego,
3.RAKOW.NTKtóry dał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyjął z teraźniejszego wieku złego, wedle wolej onego Boga Ojca naszego;
4.GDAŃSKA.1881Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwał z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego;
5.GDAŃSKA.2017Który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wyrwać z obecnego złego świata według woli Boga i Ojca naszego;
6.JACZEWSKIktóry, odpowiednio do woli Boga i Ojca naszego, samego siebie wydał za grzechy nasze, aby nas wyrwał z pod władzy tego niecnego świata.
7.SYMONktóry samego siebie wydał za grzechy nasze, aby nas wyrwał z teraźniejszego wieku złego, wedle woli Boga i Ojca naszego:
8.MARIAWICIKtóry się wydał Sam za grzechy nasze, aby nas wyrwał z niniejszego świata złego według woli Boga i Ojca naszego,
9.DĄBR.WUL.1973który samego siebie wydał za grzechy nasze, aby nas wybawił od zła tego życia według woli Boga i Ojca naszego,
10.DĄBR.GR.1961który samego siebie wydał za grzechy nasze, aby nas wybawić od zła tego życia, według woli Boga i Ojca naszego,
11.TYSIĄCL.WYD5który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego.
12.BRYTYJKAKtóry wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego,
13.POZNAŃSKAOn to ofiarował siebie samego za nasze grzechy, aby nas uwolnić od zła, które towarzyszy temu życiu. Taka była wola Boga, naszego Ojca.
14.WARSZ.PRASKAktóry wydał siebie samego za nasze grzechy, aby nas wyrwać z tego świata złego, zgodnie z wolą Boga, Ojca naszego.
15.KALETA[Który] wydał samego_siebie za grzechy nasze, aby wyrwał nas z wieku teraźniejszego złego według woli Boga i Ojca naszego;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.który dał samego siebie za nasze grzechy, żeby nas mógł sobie wyrwać z nastałego, niegodziwego porządku, według woli Boga, naszego Ojca,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOn samego siebie wydał za nasze grzechy, aby nas wyrwać ze zła panującego w obecnym wieku, zgodnie z wolą Boga i naszego Ojca,
18.TOR.PRZ.Który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wyrwać z obecnego wieku złego, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego,