« Gal 1:8 List do Galatów 1:9 Gal 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jakośmy wprzód rzekli i teraz zasię mówię: Jeśli kto wam zwiastuję mimo (to) coście przyjęli, anathema niech będzie.
2.WUJEK.1923Jakośmy przedtem powiadali, i teraz zasię mówię: Jeźliby kto wam opowiadał mimo to, coście wzięli, niech będzie przeklęctwem.
3.RAKOW.NTJakośmy przedtym powiedali, i teraz zasię mówię: Jeśliby kto wam opowiedał nad to coście wzięli; przeklęctwem niech będzie.
4.GDAŃSKA.1881Jakośmy przedtem powiedzieli i teraz znowu mówię: Jeźliby wam kto inną Ewangieliję opowiadał mimo tę, którąście przyjęli, niech będzie przeklęty.
5.GDAŃSKA.2017Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.
6.JACZEWSKIRaz jeszcze to powtarzamy: gdyby wam kto nie tę naukę głosił, którąście od nas przyjęli: nie wierzcie mu.
7.SYMONJakośmy już przedtem mówili, tak teraz znowu powiadam: Jeśliby kto opowiadał wam Ewangelję inną od tej, którąście wzięli, niech będzie przeklęty!
8.MARIAWICITak jakośmy przedtem mówili, tak i teraz jeszcze mówię: Jeśliby wam kto inną Ewangelię opowiadał niźli ta, którąście przyjęli, niechaj będzie przeklętym.
9.DĄBR.WUL.1973Jakom powiedział przedtem, tak i teraz mówię: gdyby wam ktokolwiek głosił Ewangelię inną od tej, którąście otrzymali — niech będzie przeklęty.
10.DĄBR.GR.1961Jak powiedziałem przedtem, tak i teraz mówię: Jeśli wam ktokolwiek głosi Ewangelię inną od tej, którą otrzymaliście niech będzie przeklęty!
11.TYSIĄCL.WYD5Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty!
12.BRYTYJKAJak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!
13.POZNAŃSKAJak poprzednio stwierdziliśmy, tak i teraz powtarzam: Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą otrzymaliście, niech będzie wyklęty!
14.WARSZ.PRASKAJuż powiedzieliśmy to, a teraz jeszcze raz powtarzamy: niech będzie przeklęty każdy, kto by wam głosił ewangelię inną niż ta, którą otrzymaliście.
15.KALETAJako przedtem_powiedziałem i teraz znowu mówię: Jeśliby ktoś wam ewangelię_opowiadał mimo [tę], którą przyjęliście, przeklęty niech_będzie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak wcześniej powiedzieliśmy i teraz znowu mówię, że jeśli ktoś wam głosi ewangelię wbrew tej, którą przyjęliście, niech będzie osobą przeklętą.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJak powiedzieliśmy przedtem, tak teraz powtarzam: Jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę różną od tej, którą już przyjęliście, niech będzie przeklęty!
18.TOR.PRZ.Jak wcześniej powiedziałem i teraz ponownie mówię: Jeśli wam ktoś głosi Ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech jest przeklęty.