« Jan 4:10 Ewangelia Jana 4:11 Jan 4:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi mu niewiasta: Panie i wiadra nie masz, a studnia jest głęboka, skąd przeto masz wodę żywą?
2.WUJEK.1923Rzekła mu niewiasta: Panie! nie masz i czem czerpać, a studnia jest głęboka, skądże masz wodę żywą?
3.RAKOW.NTMówi mu ona niewiasta: Panie, ani czerpadła masz, i studnia jest głęboka; skądże tedy masz onę wodę żywiącą?
4.GDAŃSKA.1881I rzekła mu niewiasta: Panie! nie masz i czem naczerpać, a studnia jest głęboka, skądże tedy masz tę wodę żywą?
5.GDAŃSKA.2017I powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czym naczerpać, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę wodę żywą?
6.SZCZEPAŃSKIRzecze doń niewiasta: Panie, nawet czerpaka nie masz, a studnia głęboka; skądże więc możesz mieć wodę żywą?
7.GRZYM1936A na to niewiasta: Panie, nie masz nawet czem czerpać, a studnia głęboka; skądże masz tę wodę żywą?
8.DĄBR.WUL.1973Rzecze mu niewiasta: Panie, nie masz nawet czym zaczerpnąć, a studnia jest głęboka, skądże tedy masz wodę żywą?
9.DĄBR.GR.1961Wtedy ona powiada: Panie, nie masz nawet czym zaczerpnąć, a studnia głęboka, skądże więc masz wodę żywą?
10.TYSIĄCL.WYD5Powiedziała do Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej?
11.BRYTYJKAMówi do niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka; skądże więc masz tę wodę żywą?
12.POZNAŃSKAMówi Mu kobieta: - Panie, nie masz nawet czym nabrać, a studnia jest głęboka, skądże więc weźmiesz wodę żywą?
13.WARSZ.PRASKAWtedy powiedziała do Niego niewiasta: Panie, nie masz przecież czym zaczerpnąć wody, a studnia jest tak głęboka. Skądże tedy weźmiesz owej wody żywej?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi mu niewiasta: Panie, nie masz ani czerpaka, a studnia jest głęboka, zatem skąd masz wodę żyjącą?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPanie - zauważyła kobieta - nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę żywą wodę?
16.TOR.NOWE.PRZ.Kobieta powiedziała do Niego: Panie! Nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka, skąd więc masz tę wodę żywą?