« Jan 4:25 Ewangelia Jana 4:26 Jan 4:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi jej Jezus: Ja jestem który mówię ztobą.
2.WUJEK.1923Rzekł jéj Jezus: Jam jest, który z tobą mówię.
3.RAKOW.NTMówi jej Jezus: Ja jestem, który mówię tobie.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł jej Jezus: Jam jest ten, który z tobą mówię.
5.GDAŃSKA.2017Jezus jej powiedział: Ja, który mówię z tobą, jestem nim.
6.SZCZEPAŃSKIJezus jej mówi: Jam jest, który mówię z tobą.
7.GRZYM1936Jezus jej rzecze: Jam jest, który mówię z tobą.
8.DĄBR.WUL.1973Rzekł jej Jezus: Jestem nim ja, który z tobą mówię.
9.DĄBR.GR.1961Rzecze jej Jezus: Jam jest, który z tobą mówię.
10.TYSIĄCL.WYD5Powiedział do niej Jezus: Jestem nim Ja, który z tobą mówię.
11.BRYTYJKARzekł jej Jezus: Ja, który mówię z tobą, jestem nim.
12.POZNAŃSKAMówi jej Jezus: - To jestem Ja, który z tobą rozmawiam.
13.WARSZ.PRASKANa to rzekł Jezus: Jest Nim ten, który rozmawia z tobą.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi jej Jezus: Ja nim jestem; ten, który tobie mówi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus na to: Jestem Nim Ja, który z tobą rozmawiam.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jezus powiedział jej: Ja Nim jestem, który z tobą rozmawiam.