« Jan 4:36 Ewangelia Jana 4:37 Jan 4:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo w tem (ta) mowa jest prawdziwa, że inszy jest co sieje, a inszy co żnie.
2.WUJEK.1923Albowiem w tem słowo jest prawdziwe, iż inszy jest, który sieje, a inszy, który żnie.
3.RAKOW.NTAbowiem w tym ona mowa jest prawdziwa: Iż inszy jest, który sieje, a inszy, który żnie.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem w tem prawdziwe jest ono przysłowie: Że inszy jest, który sieje, a inszy, który żnie.
5.GDAŃSKA.2017W tym właśnie prawdziwe jest przysłowie: Kto inny sieje, a kto inny żnie.
6.SZCZEPAŃSKITu bowiem sprawdza się przysłowie: »Kto inny sieje, a kto inny zbiera«.
7.GRZYM1936Bo i tutaj sprawdza się przysłowie: Inny sieje, a inny zbiera.
8.DĄBR.WUL.1973Tu bowiem sprawdza się przysłowie, że jeden sieje, a kto inny zbiera.
9.DĄBR.GR.1961Tu bowiem sprawdza się przysłowie, że jeden sieje, a kto inny zbiera.
10.TYSIĄCL.WYD5Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera.
11.BRYTYJKAW tym właśnie sprawdza się przysłowie: Inny sieje, a inny żnie.
12.POZNAŃSKABo tu sprawdza się przysłowie: Jeden sieje, a drugi zbiera.
13.WARSZ.PRASKAW ten sposób sprawdzają się słowa: Kto inny sieje, a kto inny zbiera.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż w tym jest prawdziwe słowo: Inny jest siejący, a inny żnący.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTak właśnie sprawdza się przysłowie: Jeden sieje, a drugi żnie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem prawdziwe jest to słowo, że kto inny sieje, a kto inny żnie.