« Mic 1:10 Księga Micheasza 1:11 Mic 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A idźcie sobie, mieszkanie piękne, zelżone sromotą: nie wyszła, która mieszka na wyjściu: płacz dom bliski weźmie po was, który sobie samemu stał.
2.GDAŃSKA.1881Przejdziesz ty, która mieszkasz na miejscu pięknem, obnażoną mając hańbę; nie wnijdzie ta, która mieszka na miejscu w bydło obfitem; płacz będzie w miejscach okolicznych, które od was mają żywność swoję.
3.GDAŃSKA.2017Przejdź ty, która mieszkasz w Szafirze w haniebnej nagości. Ta, która mieszka w Saananie, nie wyszła na żałobę w Bet-Hezel; weźmie od was swoją żywność.
4.CYLKOWPrzeciągajcie mieszkańcy Szafiru w hańbiącej nagości! Mieszkańcy Caanan nie śmią wychodzić; żałoba w Beth-haecel. Urządzi on przy was posterunek swój.
5.TYSIĄCL.WYD5Uchodź, mieszkanko Szafiru, w haniebnej nagości; mieszkanka Saananu niech nie wychodzi; żałoba w Bet-Haesel pozbawia was oparcia.
6.BRYTYJKAMieszkańcy Szafiru, zatrąbcie na rogu! Mieszkańcy Saananu nie mogą wyjść ze swojego miasta. Aż do fundamentów rozebrano Bet-Haesel, do podstawy, na której stało.
7.POZNAŃSKAW drogę, mieszkańcy Szafiru, ogołoceni i zawstydzeni! Mieszkańcy Caananu [nawet] nie wyruszają. Lament w Bet-Haecel - zdobyto jego szańce obronne.
8.WARSZ.PRASKAUchodźcie daleko, mieszkańcy Szafiru, ludzie zaś z Saananu obrażeni haniebnie niech nie opuszczają swego miasta. Narzeka się w Bet–Haesel i tam na pewno was nikt nie wesprze.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mieszkańcy Szafiru, przeciągajcie w hańbiącym obnażeniu! Mieszkańcy Cannan nie odważają się wychodzić; żałoba w pobliskich domach, co przy nich mają schronienie!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech spotka cię to, mieszkanko Piękna, że pójdziesz w nagości i wstydzie! Mieszkanka Ujścia nie ujdzie! W Bliskich Domach zapłaczą, bo skończy się ich bliskość!