« Mic 1:4 Księga Micheasza 1:5 Mic 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dla występku Jakóbowego wszystko to i dla grzechów domu Izraelowego. Która złość Jakóbowa? izali nie Samarya? a które wyżyny Judzkie? izali nie Jeruzalem?
2.GDAŃSKA.1881To wszystko się stanie dla przestępstwa Jakóbowego, i dla grzechów domu Izraelskiego. Któż jest przyczyną przestępstwa Jakóbowego? izali nie Samaryja? i któż wyżyn Judzkich? izali nie Jeruzalem?
3.GDAŃSKA.2017To wszystko się stanie z powodu przestępstwa Jakuba i z powodu grzechów domu Izraela. Jakie jest przestępstwo Jakuba? Czy to nie Samaria? Co jest wyżyną Judy? Czy nie Jerozolima?
4.CYLKOWDla występku Jakóba stanie się to wszystko i dla grzechu domu Izraela. Któż przyczyną występku Jakóba? Czyż nie Samarja? a któż wyżyn judzkich? czyż nie Jerozolima?
5.TYSIĄCL.WYD5Wszystko to z powodu występku Jakuba i grzechów domu Judy. Jaki występek Jakuba? Czy nie Samaria? Czym są wyżyny domu Judy? Czy nie Jeruzalem?
6.BRYTYJKAA wszystko to z powodu przestępstwa Jakuba i z powodu grzechów domu Izraela. Jakież jest to przestępstwo Jakuba? Czyż nie Samaria? Jakiż to grzech domu Judy? Czyż nie Jeruzalem?
7.POZNAŃSKAWszystko to za występki Jakuba, za grzechy Domu Izraela. Cóż jest przestępstwem Jakuba? Czyż nie Samaria? A co jest grzechem Judy? Czyż nie Jerozolima?
8.WARSZ.PRASKAA wszystko to z powodu występków Jakuba i z powodu grzechów domu Izraela. A jakiż jest ów Jakuba występek? Czyż nie jest to właśnie Samaria? A cóż jest Judy grzechem, jeśli nie Jeruzalem samo?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To wszystko się stanie z powodu występku Jakóba, z powodu grzechu domu Israela. Kto jest przyczyną występku Jakóba? Czy nie Szomron? A kto wyżyn judzkich? Czy nie Jeruszalaim?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZ powodu przestępstwa Jakuba to wszystko i z powodu grzechów domu Izraela. Co jest przestępstwem Jakuba? Czy nie Samaria? Czym wyniosłości Judy? Czy nie Jerozolima?