« Mic 1:8 Księga Micheasza 1:9 Mic 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo zwątpiona jest rana jéj; bo przyszła aż do Judy, dotknęła się bramy ludu mego aż do Jeruzalem.
2.GDAŃSKA.1881Przeto, że nieuleczone są rany jej, gdyż doszły aż do Judy, a dosięgły do bramy ludu mego aż do Jeruzalemu.
3.GDAŃSKA.2017Jej rana bowiem jest nieuleczalna, gdyż doszła aż do Judy, a dotarła do bramy mego ludu aż do Jerozolimy.
4.CYLKOWBo nieuleczalne będą klęski jej; tak, przenikną one do Judy, sięgną aż do bramy mojego ludu, aż do Jerozolimy!
5.TYSIĄCL.WYD5Bo rana jej jest nieuleczalna; ach, dochodzi aż do Judy, dosięga bramy mego ludu, aż do Jeruzalem!
6.BRYTYJKABo uderzenie Pana jest nieuleczalne, sięga aż do Judy; kołacze nawet do bramy mojego ludu, aż do Jeruzalemu.
7.POZNAŃSKAnieuleczalna bowiem jest jej rana, przeniosła się nawet na Judę, dosięga już bramy mego ludu - samej Jerozolimy.
8.WARSZ.PRASKABo rana mojego ludu jest nieuleczalna, sięga zaś aż do Judy, aż do bram mego ludu, aż do Jerozolimy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jej klęski będą nieuleczalne; tak, one przenikną i do Judy; sięgną aż do bramy mojego ludu, do Jeruszalaim.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż nieuleczalna jest jej rana, dotarła aż do Judy, dotknęła nawet bramy mego ludu - Jerozolimy.