« 2Krn 21:9 2 Księga Kronik 21:10 2Krn 21:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszakóż Edom odstąpił go, aby nie był pod mocą Judy aż do dnia tego. Tego czasu odstąpiła i Lobna, aby nie była pod ręką jego; bo był opuścił Pana, Boga ojców swoich.
2.GDAŃSKA.1881Ale przecież odstąpili Edomczycy, aby nie byli pod mocą Judy, aż do dnia tego; odstąpiła też i Lebna tegoż czasu, aby nie była pod mocą jego, przeto, iż był Joram opuścił Pana, Boga ojców swoich.
3.GDAŃSKA.2017Edomici jednak wyzwolili się spod ręki Judy i tak jest aż do dziś. W tym czasie również Libna wyzwoliła się spod jego ręki, dlatego że Joram opuścił PANA, Boga swoich ojców.
4.KRUSZYŃSKIUwolnił się jednak Edom z pod władzy Judy aż do tego dnia. W owym czasie Libna również się uwolniła z pod władzy Judy, ponieważ opuścił Jahwe, Boga ojców swoich.
5.TYSIĄCL.WYD5I wyrwał się Edom spod władzy Judy aż po dziś dzień. W tym samym czasie wyrwała się także Libna spod jego władzy, ponieważ opuścił on Pana, Boga swych ojców.
6.BRYTYJKAW ten sposób Edomici wyzwolili się spod zwierzchnictwa Judy aż do dnia dzisiejszego. Również Libna wyzwoliła się w tym czasie spod jego władzy, gdyż opuścił on Pana, Boga swoich ojców,
7.POZNAŃSKAEdom wyzwolił się spod panowania Judy aż po dzień dzisiejszy. W tym też czasie wyzwoliła się i Libna spod jego władzy, a to dlatego, że odstąpił on od Jahwe, Boga ojców swoich.
8.WARSZ.PRASKA[Ale] Edom uwolnił się spod panowania judzkiego i tak jest po dzień dzisiejszy. Spod władzy Judy wydostał się też wtedy Libna, a to dlatego, że Juda oddalił się od Jahwe, Boga swych ojców.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz Edomici odstąpili, by nie być pod władzą Judy, aż do tego dnia; tego czasu zbuntowała się także Libna, by nie być pod jego władzą, gdyż Joram opuścił WIEKUISTEGO, Boga swoich przodków.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITEdom zatem wyzwolił się spod władzy Judy i tak pozostało do dnia dzisiejszego. W tym czasie spod jego władzy wyzwoliła się również Libna. Stało się tak dlatego, że opuścił PANA, Boga swoich ojców.