« 2Krn 21:16 2 Księga Kronik 21:17 2Krn 21:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI weszli do ziemie Juda a skazil❬i❭ ją i pobrali wszytko zboże, jeż naleziono jest w domu krolowie, a nadto i syny jego i żony. I nie był ostawion syn jemu, jeno Otozyjasz, ktory namniejszy urodzenim był.
2.WUJEK.1923I wtargnęli do ziemie Judzkiéj i spustoszyli ją i pobrali wszystkę majętność, która się nalazła w domu królewskim, ktemu syny jego i żony: i nie został mu syn, jedno Joachas, który był najmłodszy.
3.GDAŃSKA.1881Którzy wtargnąwszy do ziemi Judzkiej, splundrowali ją i pobrali wszystkę majętność, która się znalazła w domu królewskim; do tego i synów jego, i żony jego, tak, iż mu nie został syn, jedno Joachaz, najmłodszy z synów jego.
4.GDAŃSKA.2017Wtargnęli oni do Judy, spustoszyli ją i zabrali cały majątek, który znajdował się w domu króla, uprowadzili też jego synów i jego żony, tak że nie pozostał mu żaden syn oprócz Jehoachaza, najmłodszego z jego synów.
5.KRUSZYŃSKINajechali Judeę, wdarli się do niej i złupili całe bogactwo, jakie się znajdowało w domu królewskim, uprowadzili nawet synów jego i żony jego i nie pozostał mu syn, jak tylko najmniejszy z jego synów - Jehoahaz.
6.TYSIĄCL.WYD5Wkroczyli więc do Judy, zniszczyli ją, zabierając cały majątek, jaki znalazł się w pałacu króla, ponadto uprowadzili jego synów i żony, tak iż nie został mu żaden inny syn poza Joachazem, najmłodszym z jego synów.
7.BRYTYJKAI ci, wyruszywszy przeciwko Judzie, wtargnęli do niej i zagarnęli całe mienie, jakie znajdowało się w pałacu królewskim, uprowadzili też jego synów i żony, a został przy nim tylko najmłodszy z jego synów, Jehoachaz.
8.POZNAŃSKAWtargnęli oni do [ziemi] Judy, spustoszyli ją i zabrali wszystkie bogactwa, jakie się znajdowały w pałacu królewskim. Uprowadzili także królewskich synów i żony, tak że nie został żaden z synów prócz najmłodszego spośród nich, Joachaza.
9.WARSZ.PRASKAWkroczywszy na ziemię judzką, rozeszli się po całym kraju. Zabrali wszystkie kosztowności, jakie znaleźli w pałacu królewskim. Uprowadzili też z sobą wszystkich synów króla oraz jego żony. Został mu tylko Joachaz, najmłodszy z jego synów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.więc wtargnęli do ziemi judzkiej, splądrowali ją i zabrali całą majętność, która się znalazła w domu królewskim; do tego jego synów i jego żony, tak, że nie został mu żaden starszy syn, chyba, że Jehoachaz, nieznaczny z jego synów.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWyruszyli oni zatem przeciwko Judzie, wdarli się do niej, zagarnęli całe mienie pałacu królewskiego, a przy tym uprowadzili do niewoli synów i żony króla, tak że pozostał przy nim tylko najmłodszy Jehoachaz.