« 2Krn 21:18 2 Księga Kronik 21:19 2Krn 21:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż dzień ku dniu przychodził a chwile czasu przed się bieżały, a dwie lecie się popełnile swym biegiem. A tak długim gnicim gnił jest, aż i trzewa z niego płynęły, a tak społu niemocą i żywota zbył. Umarł jest w swej niemocy nagorszej a nie uczynili jemu lud sławnego pogrzeba podle obyczaja jako był uczynił więczszym jego.
2.WUJEK.1923A gdy dzień na dzień następował i toczyły się czasy, wyszły dwa lata: i tak długą chorobą wysuszony, tak iż téż z siebie wnętrzności swe wyrzucał, zaraz z chorobą i żywota pozbył. I umarł bardzo złą chorobą, i nie uczynił mu lud wedle zwyczaju spalenia pogrzebu, jako był uczynił przodkom jego.
3.GDAŃSKA.1881A gdy dzień po dniu następował, a czas dwóch lat wychodził, wypłynęły wnętrzności jego z boleścią, i umarł w niemocach ciężkich; a nie uczynił mu lud jego przy pogrzebie zapału, jako czynili zapał ojcom jego.
4.GDAŃSKA.2017A gdy tak mijał dzień po dniu, upłynął okres dwóch lat i wypłynęły jego wnętrzności z powodu tej choroby, i umarł w ciężkich bólach. A lud nie palił mu żadnego ognia, jak to uczynił dla jego ojców.
5.KRUSZYŃSKIUpływały dni za dniami i pod koniec roku drugiego wyszły z powodu jego choroby trzewia jego. Umarł w nieznośnych cierpieniach i lud jego nie palił mu kadzideł, jak to palił przy ojcach jego.
6.TYSIĄCL.WYD5która trwała dwa lata, aż w końcu drugiego roku, gdy nadeszła ostatnia chwila, wyszły mu wnętrzności na skutek choroby i zmarł wśród dokuczliwych boleści. A lud jego nie palił mu kadzidła, jak palił jego przodkom.
7.BRYTYJKAPo upływie dłuższego czasu, gdy dobiegał końca drugi rok, wyszły zeń na skutek choroby wnętrzności i umarł wśród ciężkich boleści. Jego ludzie nie zapalili na jego cześć ogniska, jak je zapalano dla jego przodków.
8.POZNAŃSKAI tak przemijał dzień za dniem, aż po upływie dwóch lat, na skutek tej choroby, wypłynęły mu wnętrzności i umarł wśród strasznych boleści. A lud nie zapalił [wonności] na jego cześć, jak to czynił dla jego przodków.
9.WARSZ.PRASKAZ czasem, pod koniec drugiego roku, wnętrzności Jorama wypłynęły. Umarł w strasznych cierpieniach, a jego poddani nie palili na jego cześć żadnych wonności, jak to ongiś czynili na cześć jego przodków.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy przechodził dzień po dniu i kończył się okres dwóch lat, z bólem wyszły jego wnętrzności oraz umarł w ciężkich chorobach; a jego lud nie odprawiał go z ogniem, jak czynił ogień jego przodkom.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPo upływie dwóch lat wyszły z niego wnętrzności i umarł w ciężkich bólach. Jego ludzie nie zapalili na jego cześć ogniska, jak to było w przypadku jego przodków.