« 2Krn 21:19 2 Księga Kronik 21:20 2Krn 22:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWe dwu a we XXX leciech był, gdy począł krolować, a ośm lat krolował w Jerusalem. I chodził nieprawie i pogrzebli ji w mieście Dawidowie, ale wszako nie w grobiech krolewskich.
2.WUJEK.1923Trzydzieści i dwa lata miał, gdy począł królować, a ośm lat królował w Jeruzalem, dobrze, i pogrzebli go w mieście Dawidowem, wszakże nie w grobie królów.
3.GDAŃSKA.1881Trzydzieści i dwa lata miał, gdy królować począł, a ośm lat królował w Jeruzalemie, a zszedł tak, iż go nikt nie żałował; i pogrzebiony jest w mieście Dawidowem, wszakże nie w grobach królewskich.
4.GDAŃSKA.2017Miał trzydzieści dwa lata, kiedy zaczął królować, i królował osiem lat w Jerozolimie, a odszedł tak, że nikt go nie żałował. I został pogrzebany w mieście Dawida, ale nie w grobach królewskich.
5.KRUSZYŃSKIMiał trzydzieści dwa lata, gdy zaczął panować i panował osiem lat. Odszedł bez żalu i pochowano go w mieście Dawidowym, lecz nie w grobach królewskich.
6.TYSIĄCL.WYD5W chwili objęcia rządów miał on trzydzieści dwa lata, a osiem lat panował w Jerozolimie. Odszedł tak, iż nikt go nie żałował. Pochowano go w Mieście Dawidowym, ale nie w grobach królewskich.
7.BRYTYJKAMiał on trzydzieści dwa lata, gdy objął władzę królewską, a panował osiem lat w Jeruzalemie. Gdy odszedł, nikt go nie żałował. Pogrzebano go w Mieście Dawida, lecz nie w grobach królewskich.
8.POZNAŃSKAMiał trzydzieści dwa lata, gdy został królem, a osiem lat panował w Jeruzalem. Odszedł, nie pozostawiwszy po sobie żalu. Pochowano go w Mieście Dawidowym, ale nie w grobach królewskich.
9.WARSZ.PRASKAWstępując na tron, Joram miał trzydzieści dwa lata, a rządził w Jerozolimie przez lat osiem. Odszedł przez nikogo nie opłakiwany. Pochowano go w Mieście Dawidowym, ale nie w grobach królewskich.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Miał trzydzieści dwa lata, kiedy został królem, a panował osiem lat w Jeruszalaim; zaś zszedł tak, że go nikt nie żałował. I został pogrzebany w mieście Dawida, jednak nie w grobach królewskich.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITMiał on trzydzieści dwa lata, kiedy został królem, a panował w Jerozolimie osiem lat. Gdy odszedł, nikomu nie było go żal. Pogrzebano go w Mieście Dawida, lecz nie w grobach królewskich.