« 2Krn 21:3 2 Księga Kronik 21:4 2Krn 21:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Powstał tedy Joram na królestwo ojca swego, i gdy się zmocnił, zabił wszystkie braty swe mieczem i niektóre z książąt Izraelskich.
2.GDAŃSKA.1881Nastąpił tedy Joram na królestwo ojca swego, a zmocniwszy się pozabijał wszystkich braci swoich mieczem, także i niektórych z przedniejszych w Izraelu.
3.GDAŃSKA.2017Kiedy Joram objął władzę w królestwie swojego ojca, umocnił się i pozabijał mieczem wszystkich swoich braci, a także niektórych z książąt Izraela.
4.KRUSZYŃSKIJehoram wstąpił na tron ojca swego, a gdy się umocnił, wymordował mieczem wszystkich swoich braci, również niektórych przełożonych z Izraela.
5.TYSIĄCL.WYD5Joram więc wziął we władanie królestwo swego ojca i umocniwszy się, pozabijał mieczem wszystkich swoich braci oraz niektórych książąt Izraela.
6.BRYTYJKAGdy Jehoram objął władzę królewską po swoim ojcu i umocnił się w niej, kazał pozabijać swoich braci mieczem, a także niektórych spośród książąt Izraela.
7.POZNAŃSKAObjął więc Joram władzę królewską po swoim ojcu, a gdy się umocnił, pozabijał mieczem wszystkich swoich braci, a także niektórych znakomitszych [mężów] spośród Izraela.
8.WARSZ.PRASKATak więc Joram objął władzę królewską po swoim ojcu, a kiedy się trochę umocnił, wytracił mieczem wszystkich swoich braci, a także niektórych spośród przywódców Izraela.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Joram został ustanowiony na królestwie swojego ojca, a gdy się wzmocnił, mieczem pozabijał wszystkich swoich braci, także i niektórych z przedniejszych w Israelu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jehoram zasiadł na tronie swojego ojca i umocnił się u władzy, wybił mieczem wszystkich swoich braci, a także niektórych książąt Izraela.