« 2Krn 21:5 2 Księga Kronik 21:6 2Krn 21:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I chodził drogami królów Izraelskich, jako czynił dom Achabów; bo córka Achabowa była żoną jego, i czynił złość przed oczyma Pańskiemi.
2.GDAŃSKA.1881I chodził drogami królów Izraelskich, jako czynił dom Achabowy, bo córka Achabowa była żoną jego; i czynił złe przed oczyma Pańskiemi.
3.GDAŃSKA.2017I chodził drogami królów Izraela, tak jak to czynił dom Achaba, bo córka Achaba była jego żoną. I czynił to, co złe w oczach PANA.
4.KRUSZYŃSKIChodził drogą królów izraelskich, tak jak czynił dom Ahaba, miał bowiem za żonę córkę Ahaba; czynił niegodziwie w oczach Bożych.
5.TYSIĄCL.WYD5Kroczył on drogą królów izraelskich, podobnie jak czynił dom Achaba, ponieważ córka Achaba była jego żoną. Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich.
6.BRYTYJKAKroczył jednakże drogą królów izraelskich, podobnie jak postępował ród Achaba, gdyż córka Achaba była jego żoną, toteż czynił to, co było złe w oczach Pana.
7.POZNAŃSKAPostępował on drogą królów Izraela, podobnie jak to czynił dom Achaba, bo też i żona jego była córką Achaba. I czynił to, co było złe w oczach Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAChodził on drogami, którymi kroczyli niegdyś królowie izraelscy, a zwłaszcza cały ród Achaba, bo miał zresztą za żonę jedną z córek Achaba. Czynił on wszystko, co złe w oczach Jahwe.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz chodził drogami królów israelskich, jak czynił dom Ahaba, bo córka Ahaba była jego żoną; więc czynił złe przed oczyma WIEKUISTEGO.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITKroczył on drogą królów Izraela, postępował tak, jak ród Achaba, gdyż córka Achaba była jego żoną. Dopuszczał się więc tego, co złe w oczach PANA.