« 2Krn 21:6 2 Księga Kronik 21:7 2Krn 21:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Pan nie chciał wytracić domu Dawidowego, dla przymierza, które był z nim uczynił, a iż był obiecał, że mu miał dać świecę i synom jego, przez wszystek czas.
2.GDAŃSKA.1881Ale nie chciał Pan wytracić domu Dawidowego, dla przymierza, które był uczynił z Dawidem, a iż był przyrzekł dać mu pochodnię i synom jego po wszystkie dni.
3.GDAŃSKA.2017PAN jednak nie chciał wytracić domu Dawida ze względu na przymierze, które zawarł z Dawidem, i ponieważ obiecał dać pochodnię jemu oraz jego synom, po wszystkie dni.
4.KRUSZYŃSKIBóg jednakże nie chciał zniszczyć domu Dawidowego przez wzgląd na przymierze, jakie zawarł z Dawidem i jako powiedział, że da pochodnię jemu i synom jego po wszystkie czasy.
5.TYSIĄCL.WYD5Jednakże Pan nie chciał zniszczyć domu Dawida ze względu na przymierze, które z nim zawarł, gdy mu obiecał, iż da mu przed sobą płomyk na zawsze.
6.BRYTYJKAJednakże Pan nie chciał wytracić rodu Dawida przez wzgląd na przymierze, jakie zawarł z Dawidem zgodnie z daną mu obietnicą, że nie da nigdy wygasnąć jego potomstwu.
7.POZNAŃSKAJahwe jednak nie chciał wytracić domu Dawidowego ze względu na przymierze, jakie zawarł z Dawidem, i na daną obietnicę, że po wszystkie dni lampa [świecić będzie] jemu i jego synom.
8.WARSZ.PRASKAAle Jahwe nie chciał zniszczyć domu Dawida pomny na przymierze, jakie zawarł z Dawidem, ponieważ mu przyrzekł, że nigdy nie pozwoli zgasnąć lampie jego i jego synów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale WIEKUISTY nie chciał wytracić domu Dawida, z powodu przymierza, które uczynił z Dawidem, przyrzekając, że mu da i jego potomkom lampę wszystkich dni.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITMimo to PAN nie chciał zniszczyć rodu Dawida. Czynił to ze względu na zawarte z Dawidem przymierze, w którym zapowiedział, że lampa jego dynastii świecić będzie na zawsze.