« 2Krn 21:7 2 Księga Kronik 21:8 2Krn 21:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W one dni odstąpił Edom, aby nie był poddanym Judzie, i postanowił sobie króla.
2.GDAŃSKA.1881Za jego dni odstąpili Edomczycy, aby nie byli poddanymi Judzie, a postanowili nad sobą króla.
3.GDAŃSKA.2017Za jego dni Edomici wyzwolili się spod panowania Judy i ustanowili nad sobą króla.
4.KRUSZYŃSKIZa jego czasów zbuntował się Edom przeciwko zwierzchnictwu Judy i wybrali sobie króla.
5.TYSIĄCL.WYD5Za jego to czasów Edom wyrwał się spod władzy Judy i wybrał sobie króla.
6.BRYTYJKAZa jego czasów Edomici wyzwolili się spod zwierzchnictwa Judy i ustanowili sobie własnego króla.
7.POZNAŃSKAZa jego to czasu Edom wyzwolił się spod panowania Judy i ustanowił sobie króla.
8.WARSZ.PRASKAA Edomici wyłamali się spod władzy Judy i ustanowili sobie własnego króla.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Za jego czasów odeszli Edomici, nie chcąc być poddanymi Judy, oraz ustanowili nad sobą króla.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZa czasów Jehorama Edom wyzwolił się spod władzy Judy i ustanowił sobie własnego króla.