« 2Krn 21:8 2 Księga Kronik 21:9 2Krn 21:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I gdy się ruszył Joram z hetmany swymi i ze wszystką jazdą, która była z nim, powstał w nocy i poraził Edom, który go był obtoczył i wszystkie hetmany jazdy jego.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż się ruszył Joram z hetmanami swymi, i ze wszystkiemi wozami swemi, a wstawszy w nocy, poraził Edomczyków, którzy go byli otoczyli i hetmanów wozów jego.
3.GDAŃSKA.2017Wyruszył więc Joram wraz ze swoimi dowódcami i wszystkimi swoimi rydwanami. I powstał w nocy, i uderzył na Edomitów, którzy otoczyli jego i dowódców jego rydwanów.
4.KRUSZYŃSKIJehoram wyruszył ze swoimi wodzami i ze wszystkimi, jakie posiadał wozami, a wstawszy w nocy, poraził Edomitów, którzy go otoczyli i dowódców wozów jego.
5.TYSIĄCL.WYD5Wtedy więc Joram wraz ze swoimi dowódcami i ze wszystkimi rydwanami przekroczył granicę. Kiedy powstał w nocy, przebił się przez Edomitów, którzy go otaczali, wraz z dowódcami rydwanów.
6.BRYTYJKAWtedy Jehoram wyruszył wraz ze swoimi dowódcami i wszystkimi swoimi wozami wojennymi, lecz musiał zerwać się w nocy i przebijać się przez Edomitów, którzy otoczyli jego i dowódców wozów wojennych.
7.POZNAŃSKAJoram wyruszył na wyprawę ze swymi wodzami i ze wszystkimi rydwanami bojowymi. Powstawszy w nocy uderzył na Edomitów; ci jednak otoczyli go razem z dowódcami rydwanów bojowych.
8.WARSZ.PRASKAWyruszył tedy [na nich] Joram razem ze swymi dowódcami i rydwanami. Zaskoczywszy Edomitów nocą, pobił wszystkich dokoła, w tym dowódców ich rydwanów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego Joram się ruszył wraz ze swoimi dowódcami i ze wszystkimi wozami, wstał w nocy, i poraził Edomitów, którzy go otoczyli oraz dowódców ich wozów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNa wieść o tym Jehoram zebrał swoich dowódców, wszystkie swoje rydwany i wyruszył na Edom. Został wtedy, wraz z dowódcami swoich rydwanów, otoczony przez wojska Edomu, lecz uderzył na nie w nocy i wyrwał się z oblężenia.