« 2Kor 7:16 2 List do Koryntian 8:1 2Kor 8:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574OZnajmiam lepak wam bracia łaskę Bożą daną we zborzech Macedońskich.
2.WUJEK.1923A oznajmujemy wam, bracia! łaskę Bożą, która jest dana w kościelech Macedońskich.
3.RAKOW.NTA oznajmujemy wam, bracia, onę łaskę Bożą daną we zborzech Macedońskich;
4.GDAŃSKA.1881A oznajmujemy wam, bracia! o łasce Bożej, która jest dana zborom Macedońskim;
5.GDAŃSKA.2017A oznajmiamy wam, bracia, o łasce Bożej, która jest dana kościołom Macedonii;
6.JACZEWSKIOznajmiam wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej uczestnikami stały się kościoły Macedońskie.
7.SYMONA daję wam znać, bracia, o wielkiej łasce Bożej, która udzielona została kościołom w Macedonji:
8.MARIAWICIOznajmujemy też wam, bracia, tę łaskę Bożą, która dana jest w Kościołach Macedońskich,
9.DĄBR.WUL.1973A donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, która udzielona została Kościołom Macedonii.
10.DĄBR.GR.1961A donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, która udzielona została kościołom Macedonii.
11.TYSIĄCL.WYD5Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły Kościoły Macedonii,
12.BRYTYJKAA powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej, okazanej zborom macedońskim,
13.POZNAŃSKADonosimy wam, bracia, o łasce, jaką Bóg obdarzył Kościoły w Macedonii.
14.WARSZ.PRASKADonosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły Kościoły Macedonii,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wyjaśniamy wam, bracia, łaskę Boga okazaną w zborach Macedonii,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA teraz pragniemy was, bracia, powiadomić o łasce Boga okazanej kościołom w Macedonii.
17.TOR.PRZ.A oznajmiamy wam, bracia, o łasce Boga udzielonej w zborach Macedonii,