« 2Kor 8:11 2 List do Koryntian 8:12 2Kor 8:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jeśli chęć wprzód ochotna, wedle tego gdy kto co ma wdzięczna (jest) nie wedle tego czego niema.
2.WUJEK.1923Albowiem jeźli jest ochotna wola, wedle tego, co ma, jest przyjemna, nie wedle tego, czego nie ma.
3.RAKOW.NTAbowiem jeśli ochota umysłu przedtym była, wedle onego co ma kto, przyjemny jest, nie wedle tego co nie ma.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jeźli przedtem była ochotna myśl, taż przyjemna jest według tego, co kto ma, a nie według tego, czego nie ma.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli bowiem najpierw jest gotowość, jest przyjmowana według tego, co kto ma, a nie według tego, czego nie ma.
6.JACZEWSKIZamiar dobrym jest, gdy spełnionym zostaje.
7.SYMONBo jeśli wola ochotna jest, według tego, co ma przyjemna jest Bogu, a nie według tego, czego nie ma.
8.MARIAWICIBo jeśli wola jest ochotna, to według tego co kto ma, będzie przyjemna, a nie według tego czego nie ma.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli bowiem wola jest ochocza, to na uznanie zasługuje według tego, co ma, a nie — czego nie ma.
10.DĄBR.GR.1961Jeśli bowiem wola jest ochoczą, to na uznanie zasługuje według tego, co ma, a nie – czego nie ma.
11.TYSIĄCL.WYD5A gotowość uznaje się nie według tego, czego się nie ma, lecz według tego, co się ma.
12.BRYTYJKAJeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma.
13.POZNAŃSKAJeżeli bowiem istnieje ochota, to łączy się ona z przyjemnością tylko wówczas, gdy się daje z tego, co się ma, a nie z tego, czego się nie ma.
14.WARSZ.PRASKAA gotowość uznaje się nie według tego, czego się nie ma, lecz według tego, co się ma.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jeżeli istnieje ochota, to jest ona godna przyjęcia, o ile ktoś ma nie o ile nie ma.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo jeśli jest gotowość, to liczy się ona wtedy, gdy coś z sobą niesie, a nie wtedy, gdy nic za nią nie stoi.
17.TOR.PRZ.Bo jeśli najpierw jest gotowość, to godna jest ona przyjęcia, według tego , co ma, a nie według tego , czego nie ma.