« 2Kor 8:15 2 List do Koryntian 8:16 2Kor 8:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz dziękować Bogu, który dał toż staranie o was w serce Tytowe.
2.WUJEK.1923A dzięka Bogu, który dał tóż staranie o was do serca Tytusowego,
3.RAKOW.NTA dzięka Bogu, który dał toż staranie o was do serca Tytusowego,
4.GDAŃSKA.1881Ale chwała Bogu, który dał takież staranie o was do serca Tytusowego,
5.GDAŃSKA.2017Lecz Bogu niech będą dzięki, który wszczepił taką troskę o was w serce Tytusa;
6.JACZEWSKIDzięki Bogu, że i Tytus ma tęż samą o was troskliwość,
7.SYMONA dzięki niech będą Bogu, który tęż gorliwość o was dał do serca Tytusa:
8.MARIAWICI– A dziękuję Bogu, Który takie samo staranie o was dał do serca Tytusowi,
9.DĄBR.WUL.1973A dzięki niech będą Bogu, który tę samą gorliwość o was wzbudził w sercu Tytusa,
10.DĄBR.GR.1961A dzięki niech będą Bogu, który tę samą gorliwość o was wzbudził w sercu Tytusa,
11.TYSIĄCL.WYD5A Bogu niech będą dzięki za to, że wszczepił tę troskę o was w serce Tytusa,
12.BRYTYJKALecz Bogu niech będą dzięki, który daje tę samą gorliwość o was do serca Tytusa;
13.POZNAŃSKABogu niech będą dzięki za to, że wszczepił w serce Tytusa tę samą troskliwość o was.
14.WARSZ.PRASKAA Bogu niech będą dzięki za to, że wszczepił tę troskę o was w serce Tytusa,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A dzięki Bogu, który w sercu Tytusa daje tę samą gorliwość dla was,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki zaś niech będą Bogu, że włożył w serce Tytusa to samo poczucie troski o was.
17.TOR.PRZ.2023A Bogu niech będzie dziękczynienie, Temu, który wlewa taką gorliwość o was w serce Tytusa,