« 2Kor 8:16 2 List do Koryntian 8:17 2Kor 8:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Że ono napomnienie przyjął, a pilniejszy będąc dobrowolnie wybrał się do was.
2.WUJEK.1923Iż napominanie przyjął; ale pilniejszym będąc, z swéj chęci udał się do was.
3.RAKOW.NTIż ono wżdy napominanie przyjął; a pilniejszym będąc, dobrowolnie wyszedł do was.
4.GDAŃSKA.1881Iż ono napomnienie przyjął, a stawszy się pilniejszym, dobrowolnie poszedł do was.
5.GDAŃSKA.2017Że przyjął tę zachętę, a będąc bardziej gorliwym, dobrowolnie wybrał się do was.
6.JACZEWSKIbo wprawdzie na zalecenie moje, ale więcej z ochoty swojej udał się on do was.
7.SYMONiż nietylko prośbę naszą przyjął, ale też, że mu było bardzo pilno, z własnej ochoty do was się udał.
8.MARIAWICIże nietylko dobrze przyjął moją prośbę, aby szedł do was, ale będąc jeszcze gorliwszym, sam z własnej chęci poszedł.
9.DĄBR.WUL.1973że nie tylko zgodził się na prośbę naszą, ale w swej gorliwości z własnej woli udał się do was.
10.DĄBR.GR.1961że nie tylko zgodził się na prośbę (naszą), ale w swej gorliwości z własnej woli udał się do was.
11.TYSIĄCL.WYD5tak iż przyjął zachętę, a będąc jeszcze bardziej gorliwym, z własnej woli wybrał się do was.
12.BRYTYJKABo nie tylko przyjął to wezwanie, ale w nadzwyczajnej swej gorliwości z własnej ochoty wybrał się do was.
13.POZNAŃSKAPrzyjął on moją zachętę, a będąc szczególnie gorliwym, dobrowolnie wyruszył do was.
14.WARSZ.PRASKAiż przyjął zachętę, a będąc jeszcze bardziej gorliwym, z własnej woli wybrał się do was.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.że rzeczywiście przyjął wezwanie, oraz będąc coraz gorliwszym, poszedł do was z własnej woli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITRzeczywiście nabrał chęci i jeszcze bardziej przejęty wyrusza do was z własnej woli.
17.TOR.PRZ.Bo istotnie przyjął tę zachętę, i z tym większym zapałem dobrowolnie poszedł do was.