« 2Kor 8:18 2 List do Koryntian 8:19 2Kor 8:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A nie tylko (to) ale i wkładaniem rąk obran od zborów, towarzyszem wędrówki naszej własce tej, której usługujemy u przedniej chęci waszej.
2.WUJEK.1923A nie tylko, ale téż postanowion jest od kościołów za towarzysza pielgrzymowania naszego, ku tej łasce, która bywa szafowana od nas ku chwale Pańskiéj, i chętliwéj woli naszéj,
3.RAKOW.NTA nie tylko to, ale zgodnie też obran jest od Zborów za towarzysza drogi naszej, z tą dobroczynnością którą się usługuje od nas ku samego Pana chwale, i ochocie umysłu waszemu.
4.GDAŃSKA.1881A nie tylko to, ale obrany jest przez głosy od zborów, za towarzysza drogi naszej z tem dobrodziejstwem, którem się dzieje usługa od nas ku chwale samego Pana i ku doświadczeniu ochotnego umysłu waszego,
5.GDAŃSKA.2017A nie tylko to, ale też został wybrany przez kościoły na towarzysza naszej podróży w tym dziele łaski, którym służymy ku chwale samego Pana i ku okazaniu waszej gotowości;
6.JACZEWSKItak, iż go nam dano za towarzysza podróży naszej i współpracownika przy rozdawaniu łask Bożych i zbieraniu jałmużny.
7.SYMONa nietylko to, ale też wybrany on został od Kościołów na towarzysza podróży naszej w tej posłudze miłości, której się podejmujemy ku chwale Pańskiej, i z naszej własnej ochoty:
8.MARIAWICIa nietylko to, ale też postanowiony został przez Kościoły, aby był towarzyszem pielgrzymowania naszego do posługowania około tej łaski, którą my szafujemy ku chwale Pańskiej i ku zaspokojeniu dobrej chęci naszej,
9.DĄBR.WUL.1973a nie tylko to, ale został on wyznaczony przez Kościoły na towarzysza podróży naszej w tej łasce, której służymy na chwałę Pana i z chętnej woli naszej.
10.DĄBR.GR.1961a nie tylko to, ale został on wyznaczony przez kościoły na towarzysza naszej podróży w tej łasce, której służymy z chętnej woli naszej na chwałę samego Pana.
11.TYSIĄCL.WYD5Co więcej, przez same Kościoły został on ustanowiony towarzyszem naszej podróży w tym dziele, około którego się trudzimy ku chwale samego Pana i ku zaspokojeniu naszego pragnienia,
12.BRYTYJKALecz nie tylko to, bo został on wyznaczony przez zbory na uczestnika podróży naszej w tym dziele miłosierdzia, którym pragniemy służyć ku chwale samego Pana i ku okazaniu naszej gorliwości,
13.POZNAŃSKAPonadto Kościoły wyznaczyły go na towarzysza naszej podróży w tym dziele łaski, któremu poświęcamy się ochoczo, ku chwale Pana.
14.WARSZ.PRASKACo więcej, przez same Kościoły został on ustanowiony towarzyszem naszej podróży w tym dziele, około którego się trudzimy ku chwale samego Pana i ku zaspokojeniu naszego pragnienia,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I nie tylko, bowiem przez podniesienie rąk został wybrany pośród zborów jako nasz towarzysz podróży, razem z tym dobrodziejstwem, którego jesteśmy sługą, ku chwale samego Pana i naszej gotowości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCo więcej, został on głosami kościołów wybrany na towarzysza naszej podróży, by razem z nami wyruszyć z tym dziełem łaski, owocem naszej posługi na chwałę samego Pana, dowodem naszej gotowości do niesienia pomocy.
17.TOR.PRZ.A nie tylko to, ale został wybrany przez zbory za towarzysza naszej podróży razem z tym darem łaski, który przez nas służy ku chwale samego Pana i ku okazaniu waszej gotowości,