« 2Kor 8:1 2 List do Koryntian 8:2 2Kor 8:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Że wrozmaitem doświadczaniu trapienia, obfitość radości ich i głębokość ubóstwa ich rozmogła się wbogacstwo prostoty ich.
2.WUJEK.1923Iż w wielkiem doświadczeniu utrapienia obfitość wesela ich była, i ubóstwo ich obfitowało w bogactwo prostoty ich.
3.RAKOW.NTIż w wielkim doświadczeniu ucisku, obfitość wesela ich, i wielkie ubóstwo ich, obfitowało w bogactwo prostoty ich.
4.GDAŃSKA.1881Iż w rozlicznem doświadczeniu utrapienia obfita ich radość i bardzo wielkie ubóstwo ich obfitowało w bogactwo szczerości ich.
5.GDAŃSKA.2017Iż w ciężkiej próbie ucisku ich obfita radość i skrajne ubóstwo obfitowały bogactwem ich ofiarności.
6.JACZEWSKIWierni tych kościołów, doświadczeni wielkim uciskiem, z wielką go radością znosili; a lubo sami bardzo ubodzy, zdobyli się przecież na obfitą jałmużnę.
7.SYMONjak w ciężkich próbach utrapienia przeobfitą była ich radość, i jak ostatnia ich nędza okazała się bogatą w pełności prostoty ich:
8.MARIAWICIże wśród wielkiego ucisku i doświadczenia obfitowali w radość, i wielkie ich ubóstwo obfitowało w bogactwo ich ofiarności,
9.DĄBR.WUL.1973Jak w ciężkiej próbie utrapienia obfita była ich radość i jak skrajne ich ubóstwo okazało się obfite w bogactwo ich prostoty.
10.DĄBR.GR.1961Jak w ciężkiej próbie utrapienia wielka była ich radość i jak skrajne ich ubóstwo okazało się obfite w bogactwo prostoty.
11.TYSIĄCL.WYD5jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo i jak skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty.
12.BRYTYJKAIż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności;
13.POZNAŃSKAZ ogromną radością zniosły one ciężką próbę utrapienia, a ich skrajne ubóstwo zdobyło się na nadzwyczajną hojność.
14.WARSZ.PRASKAjak to w dotkliwej próbie ucisku uradowali się bardzo i jak skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.że w wielkim doświadczeniu utrapienia jest też obfitość ich radości, oraz według ogromu ich nędzy zaobfitowało bogactwo ich prostoty.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOtóż pomimo ciężkiej próby związanej z uciskiem, ich wielka radość i skrajne ubóstwo zaowocowały ogromną hojnością.
17.TOR.PRZ.Że w wielkiej próbie ucisku, obfitość ich radości i skrajne ich ubóstwo zaobfitowało w bogactwie ich szczodrości.