« 2Kor 8:19 2 List do Koryntian 8:20 2Kor 8:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Warujący się tego, aby nas kto nie hańbił wszczodrości tej, której się służy od nas.
2.WUJEK.1923Strzegąc się tego, aby nas kto nie naganił w téj obfitości, która się przez nas sprawuje.
3.RAKOW.NTChroniąc się tego, aby kto nas nie ganił w obfitości tej, którą się usługuje drugim od nas.
4.GDAŃSKA.1881Uchodząc tego, aby nam kto nie przyganił dla tej obfitości, którą się przez nas usługuje,
5.GDAŃSKA.2017Wystrzegając się tego, aby nas ktoś nie ganił z powodu tego hojnego daru, którym służymy;
6.JACZEWSKINa tośmy się chętnie zgodzili z obawy, by nas nie posądzono o nadużycie przy tej czynności:
7.SYMONstrzegąc się tego, aby o nas kto źle nie mówił z powodu hojnego daru, który się przez nas posyła.
8.MARIAWICIstrzegąc się tego, aby nas kto nie zganił w tej obfitości darów, która się przez nasze posługowanie sprawuje ku chwale Pańskiej.
9.DĄBR.WUL.1973A wystrzegamy się tego, aby kto źle o nas nie mówił z powodu hojnego daru, jaki się zbiera przez naszą posługę.
10.DĄBR.GR.1961A wystrzegamy się tego, aby kto źle o nas nie mówił z powodu hojnego daru, jaki się zbiera dzięki naszym staraniom.
11.TYSIĄCL.WYD5wystrzegając się tego, by ktoś na nas nie sarkał z okazji darów, tak obficie przez nas zebranych.
12.BRYTYJKAZapobiegając temu, aby nas ktoś nie obmawiał w związku z hojnym darem, którym pragniemy usłużyć;
13.POZNAŃSKAStaramy się nie stwarzać okazji, aby na nas narzekano z powodu hojnego daru, którego zebraniem zajęliśmy się.
14.WARSZ.PRASKAwystrzegając się tego, by ktoś na nas nie sarkał z okazji darów, tak obficie przez nas zebranych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś unikając tego, aby nas ktoś nie zganił pośród tej obfitości, którą się przez nas usługuje.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPragniemy zapobiec temu, aby ktoś nas ganił w związku z tym hojnym darem, owocem posługi z naszej strony.
17.TOR.PRZ.Wystrzegając się tego, aby ktoś nie zganił nas z powodu obfitości sprawowanej przez nas służby.